Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) getirdiği yenilikler değerlendirirken 10 Mayıs 2019 tarihli 30770 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) da göz önünde bulundurulmalıdır.

Karar ile 18/11/2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın birinci maddesi değiştirilerek (i) YEKDEM’e tabi üretim tesislerinden belirli şartlar altında mesken, ticarethane ve aydınlatma abonelerinin ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriğin kendi abone gruplarına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli ile tesisin işletmeye girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle satın alma garantisi getirildi ve (ii) lisans alma ve şirket kurma muafiyetine sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı 1 MW’dan 5 MW’a çıkarıldı.

Bu gelişmenin ardından sektör tarafından uzun süredir beklenen yeni Yönetmelik ise 12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik selefi yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tebliği birleştirmiş ve bunları ilga etmiştir.

Yönetmeliğin getirdiği en önemli gelişmelerden biri aylık mahsuplaşma konsepti olsa da sektör için başkaca yenilikler de barındırıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretiminin bazı istisnalar dışında sadece tüketicinin kendi ihtiyacını karşılaması amacıyla yapılması için belirli düzenlemeler – kısıtlar- getirmiştir.

Yönetmelikle getirilen birkaç değişiklik/yenilik şöyle:

-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için mahsuplaşma saatlik yerine aylık bazda yapılacaktır.

-Yönetmeliğe göre güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilecektir.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin, kurulu gücünün, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamayacağı düzenlenmiştir.