YEKSEM 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da !

X.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi (YEKSEM 2019) 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor.

YEKSEM 2019 etkinliğinde; akademisyenler, teknik elemanlar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üretici, tüketici ve kullanıcılar, müşavir ve mühendisler bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarma fırsatı bulacak.

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan YEKSEM 2019 ile ilgili basın açıklaması şöyle:

“Sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır.

Ülkemizin artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, çevre dostu üretime yönelmek için kaynak planlanmasında yenilenebilir enerji oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, Ülkemizde değerlendirilebilecek çok ciddi yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, Ülkemizde hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede EMO Antalya Şubesi olarak ülkemizi, dünyamızı, doğamızı buna bağlı olarak da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını önemsiyoruz. Bu anlayışla, 2001 yılından bugüne kadar tek yıllarda istikrarla ve başarıyla sürdürülen ve Ulusal ölçekte sektörümüzdeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan, 2017 yılında da Şubemiz tarafından yoğun katılımlı gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nin (YEKSEM) onuncusu da yine Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubemiz tarafından 12-13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıca Sempozyumla eş zamanlı olarak oluşturulacak sergi alanında, yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar, teknolojik ürün ve hizmetleri ile de yer alacaktır.

Yenilenebilir enerjiyi destekleyerek hem günümüzü hem de geleceğimizi kurtarmak hepimizin elindedir. Güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir ve ekonomik olarak kullanıma kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, yenilenebilir teknoloji ile araştırma geliştirme çalışmalarında akademik ve uygulamaya yönelik bilgilerin verileceği “X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’ne ilgi duyan tüm kişi, kurum ve kuruluşları katkıda bulunmaya ve önerilerini sunmaya çağırıyoruz.”

Sempozyuma; belirlenmiş konu başlıklarında bildiri gönderebilir ya da izleyici olarak katılabilirsiniz. Bildirileriyle etkinliğe katkıda bulunanlar ücretsiz olarak delege haklarından faydalanabilecektir. Büyük ilgi görmesi beklenen sempozyuma ait güncel ve ayrıntılı bilgiye http://yeksem.org adresinden ulaşabilirsiniz.

YEKSEM Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.emo.org.tr/ekler/cb8d4fca9962526_ek.pdf