WINDY

Rüzgar enerjisi sektörü ile ilgili en çok merak edilen 50 sorunun cevabını verdiğimiz WINDY isimli rehberimiz test yayınına geçti.
Önümüzdeki haftalarda soru ve cevaplar, sizlerden de gelecek görüş ve yorumlarla sürekli olarak revize edilecektir.
Her bir soru ile ilgili Türkiye’de ve dünyadaki önemli gelişmeler bir süre sonra o sorunun altında sürekli güncellenecektir.
Rehberin bir e-kitap olarak yayınlanması çalışmalarına en kısa zamanda başlıyoruz.
Rehberin basılı versiyonunu ise seçilmiş potansiyel rüzgar enerjisi kullanıcılarına yollayacağız.
İçerikle ilgili her tür yorum ve katkılarınızı lütfen solar@solarbaba.com adresine yollayın.
01-RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

01-RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

Rüzgar enerjisi binlerce yıldır yelkenleri ilerletmek için kullanılsa da mekanik ve elektriksel amaçlarla kullanımı M.S. 1. yüzyılda görülmüştür. M.S. 1. yüzyıl: Tarihte bilinen ilk rüzgar çarkı Yunan bir mühendis olan ...
02-KÜRESEL ENERJİ EKONOMİSİ

02-KÜRESEL ENERJİ EKONOMİSİ

Enerji dünyasında son yıllarda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Soğuk savaş sonrasında başlayan en büyük endişe dünyadaki enerji arzında yaşanacak sıkıntıydı. Fakat son 10 yılda dünyada fosil ve yenilenebilir enerji alanında enerji ...
03-AVRUPA VE DÜNYA'DA RÜZGAR ENERJİSİ

03-AVRUPA VE DÜNYA’DA RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’de ilk MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 1998 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 6.453 MW bir kurulu güç vardı ve yıllık kurulum kapasitesi 1.700 MW idi. 2002 yılı ...
04-MEVCUT PAZAR

04-MEVCUT PAZAR

Türkiye’de MW ölçeğinde olmayan ilk rüzgar türbini 1984 yılında, Çeşme’de bulunan Altınyunus otelinin bahçesine dikilen 11/55 kW gücünde 2 jeneratöre sahip türbindir. İlk MW ölçeğinde rüzgar enerji santrali ise 1998 ...
05-TÜRBİN ÇEŞİTLERİ

05-TÜRBİN ÇEŞİTLERİ

Rüzgâr türbinleri dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgâr etkisine, dişli özelliklerine ve kurulum konumlarına göre sınıflandırılırlar. A-Dönme Eksenlerine Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri: Rüzgâr türbinleri dönme eksenlerine göre üç gruba ...
06-TÜRBİN PARÇALARI

06-TÜRBİN PARÇALARI

Temel : Demir donatı ve yüksek kalite betondan oluşan, tüm sistem yüklerini taşıyan bölümdür. Kule : Rüzgar hızı ve enerjisi doğru orantılıdır. Kule, rüzgar türbinine ihtiyacı olan yüksekliği sağlar ve ...
07-TÜRBİN ÜRETİCİ FİRMALAR

07-TÜRBİN ÜRETİCİ FİRMALAR

2019 sonu itibari ile, Türkiye’de işletmedeki RES’lerin (rüzgar enerjisi santrallerinin) türbin markaları bazındaki dağılımına göre kurulu güç bakımından liderliği yaklaşık 2,1 GW’lık toplam kapasite ile Nordex almaktadır. %26’lık payla pazar ...
08-YERLİ ÜRETİM

08-YERLİ ÜRETİM

Türkiye’de üçüncü MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 2000 yılında, türbinin önemli aksamlarından olan kuleler ülkemizde Gemlik’te bulunan Çimtaş tarafından üretilmiştir. Yani Türkiye’de sektörün neredeyse başladığı zamanlarda, yerli üretim ...
09-YEKA PROJELERİ

09-YEKA PROJELERİ

YEKA kısaltması, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları” anlamına gelmektedir. Bugüne kadar ülkemizde karasal RES (rüzgar enerjisi santrali) için iki, denizüstü RES için bir YEKA ihalesi açılmıştır. . 3 Ağustos 2017 tarihinde ...
10-TÜRBİN KANADI ÜRETİM AŞAMALARI

10-TÜRBİN KANADI ÜRETİM AŞAMALARI

Günümüzde özellikle 100 metreye varan uzunluklara yaklaşan kompozit rüzgar türbin kanatlarının üretimleri temel olarak vakum infüzyon metodu ile gerçekleştirilmektedir. Rüzgar türbin kanadı rüzgarı ilk karşılayan basınç kabuğu ve basıncın daha ...
11-ÇELİK KULE ÜRETİM SÜRECİ

11-ÇELİK KULE ÜRETİM SÜRECİ

Kule, rüzgar türbinlerinde nasel ve rotoru taşıyan bir rüzgar türbininin en kritik bileşenlerinden biridir. Bu denli kritik bir bileşen olmasının sebebi, kule üretiminde yapılan herhangi bir hatanın, rüzgar türbini devreye ...
12-PROJELERİN FİNANSE EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

12-PROJELERİN FİNANSE EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

RES projelerinin finanse edilebilirliğini artırmak için yatırımcıların önem vermesi gereken konular, risk yönetimi, durum tespit çalışmalarının eksiksiz yapılması, finansal modellemeye girdi oluşturan varsayımların güvenilirliğinin sağlanması ve tüm açık noktaları kapsayan ...
13-RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİ BELİRLEMEK İÇİN GEREKEN VERİLER

13-RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİ BELİRLEMEK İÇİN GEREKEN VERİLER

Rüzgar enerjisi potansiyeli belirlenecek olan bölgede dikilecek bir ölçüm direği ile en az 1 sene boyunca rüzgar hızı ve rüzgar yönü ölçümlerinin yanısıra hava basıncı ve sıcaklık gibi veriler toplanarak ...
14-POTANSİYEL SAHA BELİRLEME

14-POTANSİYEL SAHA BELİRLEME

Rüzgâr projelerinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken pek çok kriter vardır. Proje konumlarının doğru seçilmesi üretimi ve projenin yapılabilirliğini doğrudan etkilemektedir. Yer seçimlerinde rüzgâr potansiyeli başta olmak üzere idari, çevresel, ...
15-İDARİ SÜREÇ ANALİZİ

15-İDARİ SÜREÇ ANALİZİ

Öncelikle, yatırımcı tarafından bölge veya il seçeneği belirlendikten sonra, genel rüzgar verileri baz alınarak potansiyel alanlar tespit edilir. Bu alanlarda ön inceleme kapsamında, mevcut önlisans/lisanslı RES projeleri, idari sınırlar, zemin ...
16-ÇED YÖNETMELİĞİ

16-ÇED YÖNETMELİĞİ

Rüzgar enerji santrali projelerinde izin süreçleri, ön lisansa ilişkin kurul kararı ya da ön lisansın alınması sonrasında çevresel etki değerlendirme süreci ile başlamaktadır. Proje toplam kurulu gücüne göre ÇED Yönetmeliği ...
17-KURULUM VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ

17-KURULUM VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ

Her proje yatırımında olduğu gibi rüzgâr projeleri için de yatırım süreci fizibilite çalışmaları ile başlar. Santralin kurulumu için öngörülen arazinin rüzgâr potansiyelinin araştırılması ile birlikte, arazinin topografik yapısı, ulaşım, çevresel ...
18-İŞLETME VE BAKIM PERİYODLARI

18-İŞLETME VE BAKIM PERİYODLARI

Rüzgar türbinlerinin boyut ve yapı itibariyle atmosferik olayların etkilerine (rüzgar, ısı, yıldırım, nem, vb) doğrudan maruz kalması çalışma koşullarını oldukça güçleştirir. Kanatlara gelen rüzgarın yaratmış olduğu homojen olmayan kuvvetler türbin ...
19-PERİYODİK BAKIMLAR

19-PERİYODİK BAKIMLAR

Periyodik bakım yönteminde, önceden belirlenen bir zaman periyodunda makine parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makine üzerindeki bütün donanımlar gözden geçirilmekte ve tespit edilen arızalar giderilmektedir. Bu yöntemde arızanın ...
20-KESTİRİMCİ BAKIMLAR

20-KESTİRİMCİ BAKIMLAR

Türbinlerin çalışma zamanlarında ani duruşlar olmadan uzun yıllar sağlıklı çalışmaları için yapılması gereken çalışmalardır. Kestirimci Bakım Yöntemleri: -Borescope Analizleri (Dişli Kutusu ve Ana Rulman): Borescope bir kamera yardımıyla dişli kutularının ...
21-RÜZGAR ENERJİ HESABI

21-RÜZGAR ENERJİ HESABI

Günümüzde rüzgâr türbinlerinin üretim hesapları konuya özel hazırlanmış WindPro, WAsP gibi yazılımlar vasıtasıyla yapılabilmektedir. Bunun haricinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımları ile de rüzgâr türbinlerinin aerodinamiği ve kanat profili incelemesi gerçekleştirilebilir ...
22-RÜZGAR ENERJİ HESABINDA KAYIPLAR VE BELİRSİZLİKLER

22-RÜZGAR ENERJİ HESABINDA KAYIPLAR VE BELİRSİZLİKLER

Ülkemiz ciddi bir rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. Rüzgar kaynak belirleme değerlendirmelerinin yapıldığı fizibilite çalışmalarında belirsizlikleri dikkate alarak sahanın yaşam döngüsü analizi çerçevesinde enerji üretiminin kestirilmesi, yapılacak yatırımların başarısı açısından çok ...
23-KARASAL RÜZGAR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

23-KARASAL RÜZGAR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Rüzgar elektrik santralinin projelendirilmesi, santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına göre yapılır. Santral sahasından üretilebilecek enerji miktarı da proje sahasından alınan rüzgar ölçümlerine göre belirlenir. Bu nedenle rüzgar enerji santralikurulumunun ilk ...
24-RÜZGAR ÖLÇÜMLERİ

24-RÜZGAR ÖLÇÜMLERİ

02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” ve 17 Haziran 2014 tarih ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları ...
25-DİJİTAL UYGULAMALAR

25-DİJİTAL UYGULAMALAR

Tüm enerji sektöründe olduğu gibi rüzgar enerjisi alanında da dijitalleşme uygulamalarının hayata geçmeye başladığını görebiliriz. Ancak dijitalleşme deneyimlerinin gideceği noktayı düşünürsek, bu yolun henüz başında olduğumuzu belirtmek gerekir. Dijitalleşme uygulamalarını, ...
26-ATMOSFERİK BUZLANMA VE GÜÇ EĞRİSİ

26-ATMOSFERİK BUZLANMA VE GÜÇ EĞRİSİ

Rüzgar enerjisinin yaygınlaşması ile rüzgar türbinleri günümüzde çok farklı iklim koşullarında konumlandırılmakta ve bu iklim koşullarında üretim yapılmaktadır. Rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu kuzey ülkeleri ve yüksek rakımlı sahalarda konumlandırılan türbinlerde ...
27-YANGINDAN KORUNMA

27-YANGINDAN KORUNMA

Bugüne kadar edinilen tecrübeler doğrultusunda rüzgar türbinlerinde çıkan yangınların yerden yükseklik ve kurulum lokasyonları gibi sebeplerden dolayı ani müdahaleye fırsat vermediğigörülmüştür. Üreticilerin, operatörlerin ve hatta itfaiye ekiplerinin bile çaresiz kaldığı ...
28-SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

28-SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Rüzgar santrallerinde var olan altyapı bileşenleri aşağıdaki gibidir: 1-Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) bileşenleri: SCADA, PLC, HMI, kontrolör, DCS bileşenleri 2-Kurumsal Bilişim Sistemleri (KBS) bileşenleri: Masaüstü/Kişisel bilgisayarlar, dosya, uygulama, veri tabanı, ...
29-YILDIRIMDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

29-YILDIRIMDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Rüzgâr santralinin bütün ekipmanlarının kesintisiz bir topraklama sistemine bağlanması gerekir. Bu topraklama sistemine, ara istasyonlar, transformatörler, kuleler, rüzgâr türbin jeneratörleri ve elektronik ekipmanlar da dahil edilmelidir. Bu uygulama, genelde çıplak ...
30-RÜZGAR ENERJİSİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ

30-RÜZGAR ENERJİSİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ

Proje sahibi firmaya verilen teşvikler: 29.12.2010 tarihli ve 6094 sayılı ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ çerçevesinde rüzgar enerjisi de dahil olmak ...
31-ŞEBEKE ENTEGRASYONU

31-ŞEBEKE ENTEGRASYONU

Malum olduğu üzere, yenilenebilir enerjinin genel elektrik üretimi içerisindeki payı son yıllarda gerek dünya genelinde gerekse de ülkemiz özelinde ciddi bir artış göstermiştir. Bu artışta hem iklim değişikliği konusundaki endişeler ...
32-DENİZ ÜSTÜ VE KARASAL RES PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE FARKLAR

32-DENİZ ÜSTÜ VE KARASAL RES PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE FARKLAR

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre dünyada karasal (onshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü 2018’de 542 GW olup, 2030’da 1.787 GW’a, 2050 yılında ise 5.044 GW’a ulaşması beklenmektedir. Denizüstü (offshore) ...
33-NEDEN DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİ

33-NEDEN DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİ

: 1991 yılında ilk kez Danimarka’da işletmeye giren denizüstü (off-shore) rüzgar santrallerinin teknolojik gelişmeler ve maliyetlerinin düşmesiyle önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşması ve hatta 2020’li yılların ortasında artık fosil yakıtla kullanan ...
34-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALİ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

34-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALİ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Türkiye’de karaüstü rüzgar ölçümleri yapılmakta olup denizüstü rüzgar ölçümleri henüz bulunmamaktadır. Denizüstü rüzgar ölçümleri, genellikle 150 m yüksekliğe kadar yapılabilmektedir ve türbin boylarının karaüstünde kullanılanlara oranla daha uzun olması sebebi ...
35-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİN TEMELLERİ VE ÜRETİM TESİSİ

35-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİN TEMELLERİ VE ÜRETİM TESİSİ

Günümüzde rüzgar enerjisine dayalı kurulu güç , küresel olarak GWEC Global Wind Report 2019 raporu’na göre 651 GW seviyesini geçmiş durumdadır. Bu kurulu gücün %95’i (621 GW) karasal, %5’i (29 ...
36-AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIM MALİYETİ

36-AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIM MALİYETİ

Yeni teknolojilerin çoğunda olduğu gibi kullanım yaygınlığını belirleyen en önemli etkenlerin başında maliyet gelmektedir. Açık deniz rüzgâr enerjisi santrallerinin maliyeti karadaki kurulumlara kıyasla daha fazladır. Bu nedenle, öncelikle açık deniz ...
37-TÜRKİYE'DE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

37-TÜRKİYE’DE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge rüzgâr hızlarının 9 m/s’ye ulaşabildiği Ege Bölgesi’nin kuzeybatı bölgesidir. Teknik olarak bu bölge 6 GW sabit, 19 GW yüzer olmak ...
38-HİDROJEN ENERJİSİ

38-HİDROJEN ENERJİSİ

11 Aralık 2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa’yı 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta haline dönüştürmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda; üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi suretiyle ...
39-RÜZGAR TÜRBİNLERİ DOĞAL HAYATA ZARAR VERİR Mİ

39-RÜZGAR TÜRBİNLERİ DOĞAL HAYATA ZARAR VERİR Mİ

RES’lerin kuşlara etkileri, RES’in kurulacağı sahanın konumu, topoğrafyası, habitat yapısı ve çeşitliği, tür çeşitliliği gibi mekânsal; kurulacak türbin sayısı, türbinler arası uzaklık, türbin tasarımı, saha içerisindeki elektrik iletim hatlarının konumlandırılması ...
40-RÜZGAR TÜRBİNLERİ GÜRÜLTÜLÜ MÜ ÇALIŞIR

40-RÜZGAR TÜRBİNLERİ GÜRÜLTÜLÜ MÜ ÇALIŞIR

Gürültü, rüzgâr enerjisi mühendisliğinin en önemli konularından biridir. Gürültü, istenmeyen ses olarak tanımlanmaktadır. Rüzgâr türbinlerinde gürültü iki farklı sebeple oluşmaktadır. Bunlardan ilki dişli sistemi, jeneratör, soğutma fanları gibi sistemlerden kaynaklanan ...
41-RÜZGAR TÜRBİNLERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI

41-RÜZGAR TÜRBİNLERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI

Rüzgar enerjisi santrali lisansı almak isteyen kurumların yerine getirmeleri gereken birçok kıstas bulunmaktadır. Santralin bölgedeki insanların sağlığını ve ekosistemi tehdit etmemesi de bu kıstaslardan biridir. Dolayısıyla bir yerde rüzgar enerjisi ...
42-ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TÜRBİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

42-ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TÜRBİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rüzgar enerjisi ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Halihazırda ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücü 8 GW’ı aşmıştır. Bu da işletmede olan binlerce rüzgar türbini demektir. Rüzgar türbinlerinin ömrünün ortalama 20 yıl olduğu ve ...
43-GERİ DÖNÜŞÜM

43-GERİ DÖNÜŞÜM

Rüzgar enerji santrallerinde kurulum ve bakım süreçlerinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi, sevkiyatı, bertaraf ve geri dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları’nın mevzuatlarına uygun olarak ...
44-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

44-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) üretilen enerjinin miktarı ve sürekliliği, rüzgarın esmesine yani doğa koşullarına bağlıdır. Bu nedenle enerji miktarı mevsimsel, günlük ve hatta anlık olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. RES’lerden üretilecek ...
45-ÜRETİM MODELLEMELERİ

45-ÜRETİM MODELLEMELERİ

görsel Herhangi bir rüzgâr ve güneş enerjisi santrali özelinde yapılacak üretim tahmin modellemesi için geçmiş zaman verilerine dayalı bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışma için, öncelikle ilgili santralin konum (koordinat) ...
46-İSTİHDAM

46-İSTİHDAM

Rüzgar türbini üreticileri ve türbin komponent üreticileri, rüzgar sektöründeki doğrudan istihdam pastasının en büyük payını almaktadırlar(%59). Doğrudan istihdama ek olarak, rüzgar enerjisi sektörü aynı zamanda ilgili sektörlerde dolaylı olarak istihdamı ...
47-MİCRO SİTİNG

47-MİCRO SİTİNG

Micrositing (“konumlandırma”), bir rüzgar enerjisi santralinin sahasında, kurulumdan önce o sahadaki türbinlerin tam olarak hangi noktaya dikileceğinin belirlenmesine dair çalışma ve hükmün sektörel uygulamalardaki terimidir. Tek bir rüzgar türbininin kurulması ...
48-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

48-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bir rüzgar enerjisi santralinin kurulumu çok sayıda tüzel kişinin ve çalışanın bir araya gelerek birden fazla merkez tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir organizasyon içinde çalışmasını gerektirir. Örneğin santrale giden yolu ...
49-KURULUM VE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİ

49-KURULUM VE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİ

Rüzgar enerjisi santralinin (RES) kurulumuna dair sözleşme, birden fazla kanunun ilgi alanına giren ve aynı zamanda teknik bakımdan son derece yoğun ve ayrıntılı bir ilişkiyi düzenler. RES’in öngörülen sürede devreye ...
50-İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN KURULUM VE OPERASYON

50-İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN KURULUM VE OPERASYON

Bir rüzgar enerjisi santralinin kurulumu ve operasyonu, Çalışma Hukuku bakımından yoğun ve ciddi düzeyde bilgi ve özen gerektiren bir süreçtir. Gerek kurulum gerekse operasyon iş ve işlemleri, yüksek derecede teknik ...