27-YANGINDAN KORUNMA

Bugüne kadar edinilen tecrübeler doğrultusunda rüzgar türbinlerinde çıkan yangınların yerden yükseklik ve kurulum lokasyonları gibi sebeplerden dolayı ani müdahaleye fırsat vermediğigörülmüştür.
Üreticilerin, operatörlerin ve hatta itfaiye ekiplerinin bile çaresiz kaldığı bu konuda, standartlara uygun tam otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerin kurulumu ve yine standartlara uygun şekilde türbinlerin bakım ve onarımlarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Peki rüzgar türbinlerini yangından neden koruyoruz?

-Çevreyi korumak için
-Değerlerin korunması-Yüksek yatırımların korunması için
-Riskleri minimize etmek için
-Üreticiler ve mal sahipleri için temiz enerji imajının zarar görmesinin engellenebilmesi için
-Enerji üretimine katkılarının kesintisiz olarak sağlanması için rüzgar türbinleri yangından korunmalıdır.

Yangın riski taşıyan bölümler:

-Nasel
-Switch Cabinets
-Şalt Kabinleri

görsel

Bir rüzgar türbininde yangın çıkması için 3 bileşene ihtiyaç vardır. Bunlar; yanıcı madde (yağ ve yağlayıcılar, plastik ve elektronik cihazlar), oksijen ve enerji kaynağı (cihazların fazla ısınması, elektrik kaçakları ve yıldırım)’dır.

Yangına Karşı Alınan Önlemler:

görsel

Sonuç olarak, uzun ve pahalı iş kesintilerinden kaçınabilmek için; yangını erken hatta mümkünse en erken algılayan yangın algılama sitemleri kurulmalı, güncel standartlara uygun, güvenilir ve kendini kanıtlamış markalar ve sistemler tercih edilmeli ve hem çalışan personelin hem de sistemin güvenliğini en iyi sağlayacak yangın söndürme sistemleri tercih edilmelidir. Aynı şekilde bakımlar ve sistem güncellemeleri periyodik olarak yapılaraksistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışması sürekli hale getirilmelidir.

Kaynak: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/10/08-04.pdf