45-ÜRETİM MODELLEMELERİ

görsel

Herhangi bir rüzgâr ve güneş enerjisi santrali özelinde yapılacak üretim tahmin modellemesi için geçmiş zaman verilerine dayalı bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışma için, öncelikle ilgili santralin konum (koordinat) ve teknik konfigürasyon bilgileri, buna ek olarak farklı hava modellerinden elde edilmiş, geçmiş zamanda o konum için üretilmiş hava tahminleri, yine aynı zamana ilişkin santralin geçmiş üretim verileri ile bu verilerin filtrelenmesi için bakım ve onarım bilgileri kullanılır.

görsel

Yüksek doğruluk için yapay zeka uygulamalarından yararlanılır. Santralin bulunduğu bölge özelindeki en başarılı hava modelleri kullanılarak sistemin altyapısı kurgulanır, işletmeci tarafından sağlanan teknik bilgiler ve geçmişe dönük üretim verileri ile bu modeller kalibre edilir. Yapay sinir ağları (ANN) tüm ilgili parametreler ile eğitilir. Santralin üretim davranışı geçmiş üretim, işletme ve hava durumu verilerinden öğrenilir. Çoklu hava modeli kombinasyonu ile akıllı bileşim oluşturulur ve yüzlece yapay sinir ağı arasından, tüm konumlar için en kusursuz model elde edilir. Bu sayede gelecek saatlerde veya günlerdeki hava tahminine göre santralin ne kadar elektrik üreteceği belli bir tutarlılık ile tahmin edilebilir. Geçmişe dönük verilerin kalitesi (format, tamamlılık oranı, çözünürlük) ve miktarı, makine öğrenmesi sürecini besleyen ana girdilerdendir ve tahmin kalitesi doğrudan buna bağlıdır.

Kaynak: Görkem Teneler / Verk Enerji