37-TÜRKİYE’DE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge rüzgâr hızlarının 9 m/s’ye ulaşabildiği Ege Bölgesi’nin kuzeybatı bölgesidir. Teknik olarak bu bölge 6 GW sabit, 19 GW yüzer olmak üzere toplam 25 GW potansiyele sahiptir.

Ege Bölgesi’ni rüzgâr hızlarının 7-8 m/s hızlara ulaşan Marmara ve Karadeniz Bölgeleri takip etmektedir. Bunun dışında batı ve güney kısımlardaki tüm potansiyel sahalarla birlikte Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgar potansiyeli 50 metreden daha az derinlikte 12 GW sabit, 50-1.000 metre derinlikte de 57 GW yüzer olmak üzere yaklaşık 70 GW ‘dir.

görsel

Ancak Ege kıyılarında karasularımızın 6 mil esasına göre belirlenmiş olması, bölgede çok fazla ada olmasından kaynaklı yetki alanlarının parçalara ayrılmış olması sebebiyle potansiyelinin kullanılması oldukça zordur.

Öte yandan Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki yoğun deniz trafiği de denizüstü rüzgar potansiyelinin tamamının kullanılması önündeki engellerdendir.

Kaynak: World Bank Group, Going Global-Expanding Offshore Wind To Emerging Markets, Ekim 2019