41-RÜZGAR TÜRBİNLERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI

Rüzgar enerjisi santrali lisansı almak isteyen kurumların yerine getirmeleri gereken birçok kıstas bulunmaktadır. Santralin bölgedeki insanların sağlığını ve ekosistemi tehdit etmemesi de bu kıstaslardan biridir. Dolayısıyla bir yerde rüzgar enerjisi santrali kurabilmek için, elektromanyetik radyasyon yayılımı ve diğer sebeplerden doğacak zararları tamamen önlemeye yarayacak tedbirleri almak gerekmektedir.

Rüzgar türbinleri elektromanyetik radyasyon yayar. Bu radyasyon, gündelik hayatta sürekli maruz kaldığımız ve vücudun bağışıklık geliştirdiği bir radyasyon yayılımıdır. Dolayısıyla, doğrudan rüzgar türbinlerine ve onun yaydığı radyasyona bağlı olarak bir zarar oluşması mümkün değildir. Baz istasyonları, elektronik aletler ne kadar zararlıysa, rüzgar türbinleri de aynı zararı ve riskleri taşımaktadır. Bugüne kadar rüzgar türbininin etki alanında, radyasyondan dolayı bir sağlık problemi görüldüğü kaydedilmiş değildir.

Diğer yandan, rüzgar türbinlerinde radyasyon yayılımına sebep olacak olan ana bölümler trafolar ve elektrik jeneratörleridir. Bunların yaydığı radyasyondan etkilenmek için çevrim alanına girmek gerekir ki bu alanda dâhi insan sağlığını tehdit edecek ölçüde bir yayılım söz konusu değildir. Dolayısıyla, rüzgar enerjisi santralleri sağlığı tehdit edecek bir radyasyon yaymazlar.

Rüzgar enerjisi santrallerinin yaydığı radyasyon miktarı, televizyon ve radyo vericilerinin, baz istasyonlarının altındadır ancak olası riskleri tamamen önlemek için rüzgar türbinlerini yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurmakta fayda vardır. Hâlihazırda EPDK tarafından verilen lisanslarda en yakın yerleşim yerinden dâhi belli bir ölçüde uzak olma şartı bulunmaktadır.

Bugün radyasyon yayılımına sebep olmayan herhangi bir enerji kaynağı bulunmamaktadır. Ancak rüzgar enerjisi santrallerinin yaydığı elektromanyetik radyasyon insan hayatını tehdit edecek veya doğaya zarar verecek düzeyde değildir. Buna karşın, rüzgar enerjisi santrali lisansı verilirken, radyasyondan doğacak etkilerin en düşük seviyeye getirilmesi şart koşulmaktadır. Dolayısıyla rüzgar enerjisi santralleri radyasyon sebebiyle çevreyi, çevrede yaşayan nüfusu ve ekosistemi hiçbir açıdan tehdit etmemektedirler.

görsel

Kaynak: http://ekolojist.net/ruzgar-enerjisi-radyasyon-yayar-mi/