24-RÜZGAR ÖLÇÜMLERİ

02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” ve 17 Haziran 2014 tarih ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ” gereğince, özel sektör tarafından rüzgâr enerjisine yönelik olarak yapılan “Rüzgâr Ölçümleri” için MGM’ye (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) başvuru yapılması ve uygun görüş alınması gerekmektedir. MGM veri tabanında kayıtlı, 2012-2017 dönemine ait 1.757 adet özel sektör ölçüm noktasına ait özet istatistikleri Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. 60-101 metre yükseklik arasında yapılan ölçümlerin ortalama süresi yaklaşık olarak 1,5 yıldır. Yeni kurulan OMGİ’ler (Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonları), genellikle daha yüksek rakımlı ve nüfusu daha düşük yerleşim birimlerine kurulduğu için bu noktalarda yapılan rüzgâr ölçümlerine etki eden çevre engelleri nispeten daha az olmaktadır.

görsel
Şekil 1

görsel
Şekil 2

Şekil 1 ve 2: Özel sektör rüzgâr ölçüm noktaları özet istatistikleri.
(1) Rüzgâr ölçüm yükseklikleri ve
(2) Rüzgâr ölçüm süreleri.

Kaynak: TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu-Ankara-2019