30-RÜZGAR ENERJİSİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ

Proje sahibi firmaya verilen teşvikler:

29.12.2010 tarihli ve 6094 sayılı ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ çerçevesinde rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere, 5
ayrı yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektriği satış fiyatı için 10 yıl alım garantisi verilmiştir. Rüzgar enerjisinde bu rakam kWh başına 7,30 USD cent’tir. Piyasada bu teşvik kısaca YEKDEM olarak adlandırılmaktadır.

görsel

Yine aynı kanun çerçevesinde yerli olarak üretilen aksamlar için de 5 takvim yılı geçerli olacak ilave katkı payı ödemesi belirlenmiştir.

görsel

Rüzgar türbini 4 ana aksama bölünmüştür. Her aksam da kendi aralarında belli oranlar ile ayrıştırılmıştır. Yani bir aksamın tümünü değil de, belli bir kısmı yerli olarak üretilmiş ise, kanunda belirlenen oran kapsamında, birim aksam teşviğinin bir kısmından faydalanmak mümkündür.

Eğer bir rüzgar türbini tamamen yerli olarak üretilir ise, kWh başına ilk 5 yıl 11,00 kalan 5 yıl ise 7,30 USD cent fiyatı ile satış yapması mümkündür. Bugüne kadar hiçbir santral, tamamen yerli türbin kullanarak, tüm teşviklerden faydalanamamıştır. Ülkemizde genelde kanat ve kule aksamları tamamen yerli üretilmekte olup, bazı üreticiler jeneratörü de yerli olarak yatırıcımlara sunmaktadırlar.

05.12.2013 tarihli 5625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, süre uzatımı yapılmış ve 31.12.2020 tarihine kadar geçici kabulü yapılan rüzgar enerji santrallerinin, bu teşvikten faydalanabileceği duyurulmuştur.

18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile YEKDEM’den yararlanma ilişkn bir süre uzatımı getirilmiş; elektrik üretim tesisleri için 31 Aralık 2020 olarak belirtilen nihai tarih, 30 Haziran 2021’e çekilmiştir. Karara göre 01.01.2021 ve 30.06.2021 arasında devreye girecek YEKDEM’e tabi YEK belgeli üretim tesisleri fiyat tarifesinden 31 Aralık 2030’a kadar yararlanabilecektir.

Üretici firmalara verilen teşvikler:

19 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8216 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmıştır. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat yatırımları, öncelikli yatırımlar grubuna alınmıştır. Yani yatırım Türkiye’nin hangi ilinde olursa olsun, 5. Bölge teşviklerinden faydalanması mümkün hale gelmiştir.

Kaynak: Windbaba ekibi