14-POTANSİYEL SAHA BELİRLEME

Rüzgâr projelerinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken pek çok kriter vardır. Proje konumlarının doğru seçilmesi üretimi ve projenin yapılabilirliğini doğrudan etkilemektedir. Yer seçimlerinde rüzgâr potansiyeli başta olmak üzere idari, çevresel, teknik kriterlerin de sağlanması gerekmektedir.

Rüzgâr enerjisi potansiyeli olan bölgeler çok genel anlamda belirlenmek istenirse mevcut rüzgâr atlaslarından yararlanılabilir ancak bir santrali geliştirmek için daha net ve detay verilere ihtiyaç vardır. Bir rüzgâr enerji santralinin potansiyelinin belirlenebilmesi için bölgeye ait meteorolojik verilerin yanısıra topoğrafik veriler ve pürüzlülük haritaları (tarla, yoğun orman gibi arazi kullanımı bilgisi) gerekmektedir. Detay enerji üretim hesabı çalışması için santralin kurulması planlanan bölgede en az bir yıl süre ile IEC (International Electrotechnical Commission) standartlarında ölçülmüş meteorolojik veriler (rüzgâr hızı ve yönü ile sıcaklık, basınç ve nem) önem arz etmektedir. Ölçüm direği için; hâkim tepe olmasına (engelsiz), sahayı karakterize edecek noktada bulunmasına ve projeye uygun ölçüm sistemin kurulmasına (türbinin yüksekliği de hesaplanarak) gerek vardır. Bölgenin rüzgâr paternini yakalamak için tam yıl veriye ihtiyaç vardır (12 ay ve katları). Bu veri ile uzun dönem meteorolojik veriler karşılaştırılarak yatırım planı için gerekli olan üretim hesabı yapılır.

görsel

Santral planı yapılırken inşaat bakımından uygunluğu da göz önünde bulundurulur. Teknolojinin gelişmesi ile türbin kurulu güçleri artarken, kanat ve kule boyutları da artmaktadır. Türbin kanatlarının ve kulelerin taşınabilmesi için yol tasarımının detaylı çalışılması gerekmektedir. Aynı şekilde türbin temelinin ve platform alanının da seçilen türbin modeline ve rüzgâr rejimine özel standartlara uygun olarak dizayn edilmesi gerekmektedir.

Rüzgâr santrali tasarımında idari ve çevresel kriterler de ciddiyetle incelenmelidir. Çevresel etki değerlendirme raporları düzenlenerek bölgeye ait flora ve fauna araştırılır, kuş göç yollarının belirlenmesi için yıl boyunca göç dönemlerinde gözlemler yapılır. Aynı şekilde santralin yerleşim alanlarına olan mesafesi, alanların mülkiyet durumu, kullanım sınıfı (mera, orman, tarım arazisi gibi), havalimanlarına ve radarlara olan mesafesi, enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinin konumları, imar planına uygunluğu, lisanslı ve önlisanslı proje sahaları (santral sahaları ve diğer projelendirilmiş alanlar), tabiat ve doğal alanlara olan yakınlığı, arkeolojik alanlara ve tarihi eserlere olan yakınlığı, maden ve DSİ (Devlet Su İşleri) sulama alanları, barajlar ve havzalara olan mesafeleri, maden alanları gibi kriterlere dikkat edilerek santral yerleşim tasarımı yapılır.

görsel

Kaynakça:
Dolunay Güçlüer Küpeli
BORUSAN-EnBW