19-PERİYODİK BAKIMLAR

Periyodik bakım yönteminde, önceden belirlenen bir zaman periyodunda makine parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makine üzerindeki bütün donanımlar gözden geçirilmekte ve tespit edilen arızalar giderilmektedir. Bu yöntemde arızanın çıkması beklenmez. Sisteme daha önceden planlanarak periyodik olarak yapılan bakım neticesinde olası arızaların önüne geçilir. Böylelikle arıza çıkma ihtimali büyük ölçüde azalır.

Bu çalışmalar yağlama, sistem testleri, değişmesi gereken ekipmanlar ve temizlik konularını kapsar.

görsel

Periyodik bakımlarda üçüncü, altıncı aylar ve birinci yıl bakımları farklı kapsamlarda yürütülür.

-İlk 3 ay içerisinde türbin ana bağlantı elemanları, kule, kanat, ankraj nasel içi bağlantıların tork kontrolleri yapılır.
-6. ay bakımları genelde yağlama sistemleri manuel olan türbinlerde yapılır ve temizlik gres yağlamaları ve yağ kontrollerinden oluşur.
-1. yıl bakımları türbin bağlantı cıvatalarının %10’unun kontrolü, gres yağlama takviyeleri, temizlik, jeneratör hizalamalarından oluşmaktadır.

1-Yağlama

Makine ömrüne doğrudan etki eden en önemli faktörlerden biri yağlamadır. Yüksek miktarda statik ve dinamik yüklere maruz kalan ana yatak, dişli kutusu, kanat, jeneratör, absorber ve kaplin bağlantılarının uygun yağlayıcılarla, uygun miktarda, planlanan periyotlarla yağlanması, hidrolik ünitenin ve dişli kutusunun yağlarının belirli periyotlarla analizlerinin zamanlı olarak yapılması işlerini kapsar. Yağlama sorunu nedeniyle sistemde meydana gelebilecek en küçük arızanın giderilme süresi, birkaç gün hatta birkaç ay olarak ifade edilir. Bu süre zarfındaki üretim kayıplarının yüksek miktarda olacağı aşikardır.

2-Sistem Testleri

Hidrolik sistem, pitch bağlantıları, rotor-kanat kontrol mekanizmaları ve elektriksel testleri kapsar. Sistem bütünlüğünü sağlayan bu ekipmanlarda yapılacak kontroller:

∙ Bağlantı elemanlarının kontrolü
∙ Sıcaklık sensörlerinin kontrolü
∙ Isıtıcı-soğutucu kontrolleri
∙ Basınç kontrolleri
∙ Anemometre-windvane kontrolleri
∙ Yaklaşım açıları ( offset ) kontrolleri
∙ Kapasitör kontrolleri
∙ Hız koruma sistemlerinin kontrolü
∙ Emergency stop butonlarının kontrolü

gibi sağlıklı çalışmayı tesis eden tüm teçhizatların işlevlerinin test edilmesini sağlar. Periyodik bakımlarda tamamı kontrol ve test edilen bu sistemlerden bazılarının olası arıza ve bakımlarında türbine çıkıldığı zaman görsel olarak da bir kontrol yapılmalıdır.

3-Temizlik

Çalışan sistemde zamanla toz, yağ birikimleri olması normaldir. Bu kirliliği mümkün olduğunca azaltacak önlemler alınmalıdır. Türbine çıkıldığı zaman temizliğe azami önem gösterilmelidir. Bu sayede ileride sorun çıkarabilecek durumların tespiti ( yağ kaçakları, vs.) kolaylaşır.

Kaynak: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2014/08/013.pdf, http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2017/10/eryilmaz-1.pdf ,
Windbaba-Rüzgar Türbinlerinde Bakım ve Servis Yöntemleri-Nihat TONGUÇ