17-KURULUM VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ

Her proje yatırımında olduğu gibi rüzgâr projeleri için de yatırım süreci fizibilite çalışmaları ile başlar. Santralin kurulumu için öngörülen arazinin rüzgâr potansiyelinin araştırılması ile birlikte, arazinin topografik yapısı, ulaşım, çevresel etkiler, bağlantı yapılacak trafo merkezi ve enerji iletim hattı başlıkları da fizibilite çalışmasının içinde yer alır. Ayrıca yapılan teknik araştırmaların sonucunda yatırım için devam kararı alındığı takdirde yürürlükte olan mevzuata göre lisans çalışmalarına başlanır. Lisans işlemlerinin tamamlanması, enerji iletim hattı bağlantısı için prosedürlerin tamamlanması, kamulaştırma çalışmaları, türbin tedarik sözleşmesinin yapılması, santralin inşaatı için gerekli yüklenicilerin belirlenmesi, montaj faaliyetlerinin başlaması, ünitelerin devreye alınıp, kabul sürecine geçilmesi projenin temel kilometre taşlarıdır.

Rüzgâr projeleri için proje sahasının belirlenip rüzgâr potansiyelinin araştırılması ilk adımdır. Günümüz teknolojisine uygun olarak ölçüm cihazlarının montajının yapılması ile birlikte periyodik olarak veriler alınmaya başlanır. Bu veriler rüzgâr hızı, yönü, sıcaklık, basınç, nem oranı gibi değerlerden oluşur. Proje sahası için ilgili değerler hem yatırımcı tarafından değerlendirilir. Hem de yatırımcı ile çalışabilecek danışman kuruluşlar tarafından yorumlanır. Oluşan olumlu izlenimlerle birlikte lisans başvuruları ve diğer resmi prosedürlere hız verilir. Lisans alındıktan sonraki temel adımlar:

– Arazi mülkiyeti çalışmaları
– Radar sahası ile ilgili incelemeler
– Kuş göçü ile ilgili teknik kuruluşlardan görüş alınması
– Havaalanı, benzeri hava trafiği için askeri ve sivil havacılık makamları ile görüşülüp değerlendirme yapılması
– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için proje ilerleme raporlarının hazırlanması
– Sayısal haritaların hazırlanıp türbin yerlerinin seçimi ile birlikte nihai enerji hesabın yapılması
– Jeolojik etüd raporunun hazırlanması
– Uygun ölçekte uygun imar planı oluşturulması ve onaylatılması
– Zemin etüd raporlarının hazırlanması
– Türbin yerleri ve idari bina için yapı ruhsatlarının alınması

Bu kapsamda enerji iletim hattı bağlantısı, bağlantı yapılacak trafo merkezindeki kapasite ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar önemli yer tutar. Lisans alınmasına takiben, enerji iletim hattı ile ilgili olumlu bağlantı görüşünün alınması, türbin yerlerinin kesin olarak belirlenerek türbin marka ve modelinin seçimi, kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması, inşaatta görev alacak alt yüklenicilerin belirlenip oluşturulan şartnamelerle birlikte projelerin resmi olarak onaylatılması ve inşaat faaliyetlerinin başlaması ile birlikte rüzgâr santrali projesinin önemli adımları atılmış olur. Mekanik montajın tamamlanıp, ulaşım yolları, idari bina, iletim hattının tamamlanması ve santrale enerji verilmesiyle devreye alma işlemleri de bu süreç içinde tamamlanır.

görsel

Kaynak: Cihan KAÇAR * İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi / 23-24 Aralık 2011