23-KARASAL RÜZGAR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Rüzgar elektrik santralinin projelendirilmesi, santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına göre yapılır. Santral sahasından üretilebilecek enerji miktarı da proje sahasından alınan rüzgar ölçümlerine göre belirlenir. Bu nedenle rüzgar enerji santralikurulumunun ilk aşaması rüzgar ölçümüdür. Rüzgâr ölçümü, projenin veri değerlendirmesi, enerji üretiminin belirlenmesi, türbin seçiminin yapılması gibi projenin ileri aşamalarında da en önemli unsur olarak ön plana çıkar.
Rüzgar ölçümü yaparken en önemli hedefimiz ölçüm yaptığımız noktadaki rüzgâr hızını, yönünü, sıcaklık, nem ve basınç değerlerini tam olarak saptamaktır.

Bir rüzgar ölçüm istasyonunun içermesi gereken sensörler;

-Anemometre (rüzgar hız sensörü): Rüzgar hızının tespit edilebilmesi için,
-Windvane (rüzgar yön sensörü): Rüzgar yönünün tespit edilebilmesi için,
-Sıcaklık sensörü, nem sensörü ve basınç sensörleri: Atmosferik şartların tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Bu sensörlere ek olarak yağış sensörü ve ışınım sensörü opsiyonel olarak kullanılabilir.

görsel

Yanısıra veri kaydedici olarak adlandırdığımız datalogger, bu sensörlerden gelen tüm rüzgar verilerinin toplanmasını ve aktarımını sağlar.

görsel

Rüzgar türbinlerinin kule ve kanat yükseklikleri her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple de daha yüksek noktalardan ölçüm yapılması gerekmektedir. Kanat uçları 200 metreyi aşan türbinler için klasik metotlarla ölçüm yapmak güç olduğundan, uzaktan ölçüm teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar 2 sınıfta toplanır; Sodar cihazlar (ses dalgalarını kullanarak ölçüm yapar) ve Lidar cihazlar (lazer ışınları kullanarak ölçüm yapar).

KAYNAK:
(1) Murat Durak, Serra Özer, “Rüzgâr Enerjisi: Teori ve Uygulama” (s.113-s.195)
(2) Windbaba- On-Shore Rüzgar Ölçümleri Dersi-İskender KÖKEY