15-İDARİ SÜREÇ ANALİZİ

Öncelikle, yatırımcı tarafından bölge veya il seçeneği belirlendikten sonra, genel rüzgar verileri baz alınarak potansiyel alanlar tespit edilir. Bu alanlarda ön inceleme kapsamında, mevcut önlisans/lisanslı RES projeleri, idari sınırlar, zemin kotu, yerleşim alanları, ulaşım olanakları, bağlantı noktası v.b. fiziki kısıtlar belirlenerek, idari değerlendirme yapılacak alanlar saptanır. İl veya bölge tercihi içinde kalan farklı potansiyel alanlardan biri seçilerek, detaylı inceleme için saha koordinatları oluşturulur.

Seçilen sahanın, fiziki durumu (yükseklik, eğim, il/ilçe/köy sınırları, yüzölçümü, yerleşim yerlerine mesafeleri) incelenir. Sahanın mülkiyet dokusu ortaya koyularak, mülkiyet edinimi açısından sorun yaratacak alanlar tespit edilir. ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılır, Çed belgesi alınması çerçevesinde saha kısıtları ortaya konulur. Sahanın içinde yer alan korunan alanlar, RES yapılamayacak alanlar belirlenir. Üst ölçekli plan kararları ve varsa alt ölçekli plan kararları irdelenerek, olası sorunlar tespit edilir. Saha ile çakışan maden ruhsat sahaları verileri elde edilerek, rüzgar türbini kurulamayacak alanlar ayrılır. Sahaya ulaşımı sağlayacak mevcut yol güzergahları ve bunların türbin taşıma potansiyelleri belirlenir. En yakın trafo merkezi, YG ve/veya OG bağlantı hatları ile, sahanın bu hatlara mesafesi saptanır. Kurum/kuruluş görüşleri ile saha içerisinde yer alan mevcut veya planlanan diğer yatırımlar ile bunların RES projesine etkileri incelenir.

Bütün bu inceleme ve tespitler sonrasında RES projesinin yerleşilebilir alanları ve kısıtlı alanları belirlenerek, kalan saha içerisinde enerji analizi yapılarak, ölçüm direği yeri, teknoloji seçimi ve saha dizaynı gerçekleştirilir. Saha dizaynı tamamlanan projenin bağlantı yolu ve santral içi yol güzergahları ile şalt merkezi yeri belirlenir ve santral sahası belirleme yöntemine göre saha koordinatları oluşturulur.

Görüş / İzin alınması gereken kurumlar şunlardır:

1.Botaş Genel Müdürlüğü, Ankara
2.Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3.Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara
4.DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara
5.DSİ Bölge Müdürlüğü
6.Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
7.Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara
8.İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
9.İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
10.Karayolları Bölge Müdürlüğü
11.Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara
12.Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
13.Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara
14.Orman Bölge Müdürlüğü
15.Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara
16.Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara
17.TEDAŞ Genel Müdürlüğü Ankara
18.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara
19.Türk Telekom İl Müdürlüğü
20.Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Ankara
21.Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Ankara
22.Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara
23.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara
24.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara
25.Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
26.Elektrik Dağıtım A.Ş.
27.Ulaştırma, Denizcilik Ve Habeleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara
28.İlçe Belediye Başkanlığı
29.Büyükşehir Belediye Başkanlığı
30.Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
31.İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

Kaynak: ARI-ES MÜHENDİSLİK