43-GERİ DÖNÜŞÜM

Rüzgar enerji santrallerinde kurulum ve bakım süreçlerinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi, sevkiyatı, bertaraf ve geri dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları’nın mevzuatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Tüm RES işletmeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine kaydedilmeli ve bu işletmeler için yıllık AYP (Atık Yönetim Planı) oluşturulmalıdır.

Tüm atık yönetimi ve sevkiyatı süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı firmalar ve araçlar kullanılarak yürütülmelidir.

Atıklar kaynağında ayrıştırılmalı, mevzuatlara uygun geçici stok alanlarında depolanmalı ve lisanslı araçlar ile bertaraf veya geri dönüşüme gönderilmelidir.

Tüm atık sevkiyat süreçleri ve atık beyanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın MoTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) sistemi üzerinden yürütülmelidir.

Tehlikeli atıkların sevkiyatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ‘’Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliği’’ne uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yıllık toplam 50 ton üzeri tehlikeli madde girişi ve tehlikeli atık çıkışı olan rüzgar enerji santrallerinde kadrolu bir ‘’Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı’’ bulunmalı ya da ‘’Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Kuruluşu’’ndan hizmet alınmalıdır. Tehlikeli madde giriş ve çıkışları yıllık olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na beyan edilmelidir.

Kaynak: https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/ruzgar-enerjisi-santrallerinde-atik-yonetim-surecleri/ son erişim tarihi: 03.12.2020