25-DİJİTAL UYGULAMALAR

Tüm enerji sektöründe olduğu gibi rüzgar enerjisi alanında da dijitalleşme uygulamalarının hayata geçmeye başladığını görebiliriz. Ancak dijitalleşme deneyimlerinin gideceği noktayı düşünürsek, bu yolun henüz başında olduğumuzu belirtmek gerekir.

Dijitalleşme uygulamalarını, yatırım planlama, yatırım ve işletme dönemlerinin tümünde görmek mümkündür.

Yatırım öncesi dönemde; ekonomik ve teknik fizibilitenin oluşturulması sürecinde, veri analitiği ve tahminleme yöntemleri olarak karşımıza çıkan dijital uygulamalar, daha gerçekçi ve kredilendirilebilir fizibilite raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Yatırımcının ve kreditörün karar destek sürecine katkı sunacak bu tür uygulamalar ile üretim değerleri, finansal veriler, nakit akış tabloları daha küçük sapma payları ile hazırlanarak, türbinlerin teknoloji seçimlerinden konumlarına, yan ekipmanların tercihinden kontrol sistemlerine kadar bir çok konuda daha az riskli kararlar alınmaktadır.

Yatırım süresinde ise, dijital ikiz olarak bilinen santralin kurulmadan önce dijital ortamda kurulma süreci boyunca, yatırım döneminde karşılaşılacak problemler ve tehlikeler ile ilgili dinamik bir kontrol ve iyileştirme süreci yönetilebilmektedir. Bilgisayar programları sayesinde kurulumuna başladığınız rüzgar enerjisi santralinin, teknik, ekonomik ve iklim şartlarından nasıl etkileyebileceğini, hangi önlemler ile sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesi gerektiğini anlamaya yarayan dijital uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde yatırım sürecinin mümkün olduğu kadar fizibiliteye uygun ve zamanında ilerlemesi, öğrenme eğrisi ile birlikte maliyetlerin kontrol altında tutulması gibi tüm paydaşları memnun edecek çıktılar almak mümkündür.

İşletme döneminde ise; özellikle elektrik piyasası mevzuatlarına uygun, cezai duruma düşmeden ve piyasa fiyatlarına uygun üretim planlaması için dijitalleşme uygulamaları kullanılmaktadır. Günümüzde birçok santral sahibi işletme dönemini bir firmaya devrettiği gibi, üretim ve üretim planlama sürecini de portföy şirketlerine devretmektedir. Bunun yanı sıra, işletme bakım süreçlerinin üretimi daha az etkilemesi ve düşük maliyetle yapılması adına, kestirimci bakım uygulamaları kullanılmaktadır. Ayrıca sensör ve analizörler ile ekipmanların takip edilerek bakım süreçlerinin tahmin ve takip edilmesini sağlayan uygulamalar dakarşımıza çıkmaktadır.

görsel

Sonuç olarak, yatırım öncesi, yatırım ve sonrası dönemlerde dijital uygulamalar sayesinde; giderleri kontrol altına almak ve gelirleri artırmak mümkündür. Rekabetin arttığı bu dönemde yatırımcıların her zamankinden daha çok bu uygulamaları deneyimleme vaktidir…

Kaynak: Cihad TERZİOĞLU / 360 ENERJİ