11-ÇELİK KULE ÜRETİM SÜRECİ

Kule, rüzgar türbinlerinde nasel ve rotoru taşıyan bir rüzgar türbininin en kritik bileşenlerinden biridir. Bu denli kritik bir bileşen olmasının sebebi, kule üretiminde yapılan herhangi bir hatanın, rüzgar türbini devreye alındığı zaman türbinin devrilmesine varan sonuçlara yol açabilecek olmasıdır.

görsel

Çelik kule üretim aşamaları aşağıdaki gibidir:

1.Plakaların Kumlanması: Plakanın üretim esnasında veya üretici firmadan fabrikaya ulaşana kadar oluşan paslanma ve yüzey hatalarının tespitinin sağlanması amacıyla yapılır.

2.Kesim ve Kaynak Ağzı Açma: Kumlamadan çıkan plaka boyutsal kesim makinasında istenen ölçülerde en boy olarak kesilir ve işlem sonunda kalite kontrol tarafından boyutsal kontrolleri yapılır. Bundan sonraki aşama halkaların birbirine kaynatılabilmesi için kenarlarına kaynak ağzı açılması işlemidir. Bu işlem ısıl termal kesim yöntemleri veya mekanik yöntemler ile yapılabilmektedir.

3.Büküm: Kaynak ağzı tamamlanan plakalar artık halka haline gelmeye hazırdır. Bunun için silindir büküm makinası kullanılır.

4.Boyuna Kaynak: Büküm işlemi tamamlandıktan sonra halkanın açılmaması için punta kaynağı ile kaynatılır.

5.Montaj: Bükülen parçalar artık montaja hazırdır. Bunun için özel çeviriciler üzerinde 2 tane halka arka arkaya getirilerek birleştirilir.

6.Çevresel kaynak: Bu kaynaklar hem içeriden hem de dışarıdan yapılabilir. Kaynak işlemi, kule üretiminin en önemli safhalarından biridirve kaynak mühendisleri tarafından hazırlanan yöntemlere göre yapılır.

7.Yüzey Koruma: Çeliklerin korozyona uğramasının engellenmesi demektir. İki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk aşamada boya işlemlerine hazırlık yapılır, ikinci aşamada boyanır. .

8.Kumlama ve Boyama: Boyama öncesi çelik yüzeylerin temizlenmesi kumlama yöntemi ile yapılır. Yüzey hazırlandıktan sonra boyama yönetmi ile koruma altına alınır.

9.İç Aksam Montajı : Platformlar, merdivenler, korkuluk, asansör, güç kabloları gibi ekipmanlardan oluşmaktadır. Boyanın kurumasının ardından uygun istasyonlarda bunların montajı yapılır.

Tüm bu işlemlerin ardında parçalar stok sahasına yönlendirilir. Daha sonra müşterinin kontrolü ile bütün parçaların kabulü yapılır. Sonrasında parçalar sevk edileceği güne kadar stoklanmak zorundadır. Sevkiyat günü geldiği zaman müşteri ve üretici firma tarafından yapılan antlaşma doğrultusunda parçaların şantiyeye gönderilmesi sağlanır.

Kaynak: Windbaba-Karasal Rüzgar Türbinlerinin Çelik Kule Üretimi Dersi-Emre DEMİREL