03-AVRUPA VE DÜNYA’DA RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’de ilk MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 1998 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 6.453 MW bir kurulu güç vardı ve yıllık kurulum kapasitesi 1.700 MW idi. 2002 yılı sonrası yıllık kurulum değerleri 5 GW üstünde seyretmiş ve 2017 yılı 13,9 GW karasal türbin montajı ile rekor yılı olmuştur. 2019 yılı sonu itibari ile 183 GW karasal ve 22 GW denizüstü olmak üzere, toplam kurulu güç 205 GW değerine ulaşmıştır.

görsel
Kaynak: WindEUROPE, Avrupa’da yıllık devreye alınan karasal RES’ler (2020)

Küresel rüzgar enerjisi pazarında, Almanya, 61 GW ile Avrupa’nın lider ülkesi konumundadır. 26 GW ile İspanya ikinci, 24 GW ile Birleşik Krallık üçüncü sıradadır. Türkiye ise 8 GW ile Avrupa’da yedinci sırada yer almaktadır. 2019 sonu itibariyle Avrupa’nın elektrik ihtiyacının %15’i rüzgar enerjisinden karşılanmaktadır. Burada %48 pay ile Danimarka birinci, %33 ile İrlanda ikinci ve %27 ile Portekiz üçüncü sıradadır. Ülkemizde ise rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı %7,4’tür.
Dünyada ilk elektrik üreten rüzgar türbini 1888 yılında Cleveland ABD’de devreye alınan 12 kW gücündeki türbindir. İlk MW ölçeğindeki türbin ise 1941 yılında Vermont ABD’de devreye alınmıştır. Fakat 1990’ların başına kadar verimli bir şekilde rüzgardan elektrik üretmek çok mümkün olmamıştır. Ancak sonrasında hem malzeme teknolojilerinin gelişmesi hem de aerodinamik konularda birikimlerin artması ile, MW ölçeğinde rüzgar türbini çiftlikleri devreye alınmaya başlamıştır. Yine 25 yıl öncesine bakarsak, 1995 yılında Dünya’daki kurulu güç 4.800 MW seviyesine ulaşmış ve 1.290 MW’ı 1995 yılında devreye alınmıştır. 2015 yılı, Dünya’da 60,4 GW karasal türbin montajı ile rekor yılı olmuştur ve son 6 yılda yıllık 45 GW üzerinde bir pazar oluşmuştur.

görsel
Kaynak: GWEC, Dünya’da yıllık devreye alınan karasal RES’ler,(2020)

2019 sonu itibariyle 621 GW toplam kurulu güce sahip olan karasal rüzgar türbini pazarında, Çin %37 pay ile dünya lideri , ABD %17 ile ikinci ve Hindistan %9 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu 3 ülke son birkaç yıldır yıllık kurulu gücün üçte ikisini tek başlarına gerçekleştirmektedirler. Toplam 29,1 GW’a ulaşan denizüstü türbin pazarında ise, Birleşik Krallık %33 ile lider konumdadır.

KAYNAKÇA:Windbaba Ekibi