TYT, Yüzer GES’te Tasarım Yanılgılarını Açıkladı

Yüzer güneş enerjisi santralleri (Yüzer GES), su üzerinde belirli bir yüzdürücü üzerinde fotovoltaik güneş panellerinin yerleştirmesi ile kurulur. Dünyada kapalı su alanlarına kurulan Yüzer GES kapasitesi 2.5 GW’ın üzerinde olup hızla büyümeye devam etmektedir.

Geleneksel, karasal PV sistemlerine kıyasla Yüzer GES kurulumları, elektriksel bileşenleri ve PV modülleri su üzerinde konumlandırmak ve korumak için bir yüzdürücü platforma, zincirleme ve sabitleme sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

TYT’nin yüzer güneş enerjisi teknolojileri geliştirme yolculuğu 2013 yılında başladı. O zamandan beri 3 patentli yüzdürücü sistem geliştirdi ve 2014 yılında Mersin’deki Azmak 2 Hidroelektrik santralinde Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerji santralinin kurulmasına öncülük etti. Yüzer GES alanındaki çalışmalar ile dünya çapında 3 ödüle layık görüldü.

Yüzer GES pazarının hızlı genişlemesi, yeni teknolojileri keşfeden, yeni ürünler geliştiren, rekabeti ve pazarın gelişimini yönlendiren çok sayıda yeni oyuncuyu kendine çekiyor.

Ne yazık ki, yüzer güneş enerji sistemleri tasarlanırken birçok yanılgı olabiliyor. Bu durum, farklı teknolojiler ve tasarım metodolojileri arasında karşılaştırma ihtiyacını doğuruyor. Bu blog, aşağıdaki konular gibi Yüzer GES’in en tartışmalı tasarım sorularından bazılarına yanıtlar sağlayacaktır:

Çift yüzlü ve tek yüzlü PV modülleri arasındaki farklar

Optimum PV modülü eğim açısı

Plastik Yüzdürücü ve Plastik Yüzdürücü+Metal sistemlerin arasındaki farklar

Yüzer GES’te Çift Yüzlü ve Tek Yüzlü PV Modülleri Arasındaki Farklar

Arazide olduğu gibi çift yüzlü PV’lerin Yüzer GES’te kullanımı kapalı su alanlarında etkili albedo derecesinin (%6,5) düşük olması sebebi ile beklenen miktarda büyük bir katkı sağlayamıyor. Bu değer çift yüzlü PV modüllerin Yüzer GES için daha az elverişli olmasına neden olabiliyor.

Hesan Ziar tarafından yazılan ve “Progress in Photovoltaics” dergisinde yayınlanan bir makalede, birkaç çift yüzlü PV kullanan Yüzer GES konfigürasyonunun bir yıllık izleme sonucunda çift yüzlü PV modüllerinin reflektörsüz yüzer güneşte kullanılmasının etkili olmadığı bulunmuştur.

Yüzer GES’te Optimum PV Modül Eğim Açısı

Sezgisel olarak, PV modülünün dik açılı olarak yerleştirilmesi, panellerin toplamda güneş radyasyonunu daha fazla almasını sağlar. Ancak, dik açı kullanan sistemlerin yatırım maliyeti, düşük açılı Yüzer GES’lere göre çok daha fazladır. Sonuç olarak bu durum genel olarak, dik açılı sistemler için daha az avantaja sahip, daha yüksek LCOE (Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti) seviyelerini ortaya çıkarmaktadır.

Yüzer GES’te Plastik Duba ve Plastik Duba+Metal Yüzdürücü Sistemleri Arasındaki Farklar

Dünya çapında kurulu yüzer sistem teknolojilerinin %90’ından fazlası özel tasarlanmış modüler plastik dubalar ve çok az sayıda metal parçalardan oluşmaktadır. Sistemlerin geri kalan büyük çoğunluğunda ise standart dubalar ve metal yapılar kullanır. Her sistemin kendi içinde avantajları ve dezavantajları vardır.

Sert hava koşullarında spesifik bir yüzer GES teknolojisinde meydana gelen kaza hakkında yanlış bilgiler duyuluyor. Aslında arızaya sebep olan sistem, demirleme ve bağlama sistemlerinin (anchoring&mooring) arızasıdır ve yüzer platform teknolojisi ile ilgili değildir.

Sonuç olarak, Yüzer GES pazarı katlanarak büyüdükçe endüstri hızla gelişiyor ve yeni yenilikçi teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Ancak önerilen yeni tasarımlar, uzman mühendislik ve analizlerle doğrulanmalı ve yaygın yanlışlara düşülmemelidir. Rekabet sağlıklı ve endüstrinin gelişimi ve iddialı temiz enerji hedeflerine ulaşmak için faydalı olsa da yanlış bilgilerin yayılması gibi etik olmayan uygulamalar yalnızca endüstriye zarar verecek ve bizi yenilenebilir bir geleceğe ulaşmaktan alıkoyacaktır.