Türkiye’nin Yeni Yönetmelikle Tamamlanan İlk GES Projesi General Solar’dan

12 Mayıs 2019 tarihinde “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”’nin yayınlanması akabinde başvuru sağlanmış ve Türkiye’nin yeni yönetmelikle çağrı mektubunun alındığı ilk projelerden birisi olan 2.2 MW Güler Sentetik GES için Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika çatısı üzerine General Solar tarafından projelendirme ve kurulum sağlanarak tamamlanmıştır. Projede 8000 adet 275W polikristal HT SOLAR marka paneller, 6 MPPT’si bulunan çatı projelerinde avantaj sağlayan 20 adet 100 KW ABB marka dizi inverterleri kullanılmış ve Güler Sentetik GES projesinin geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır.

2.2 MW’lık GÜLER SENTETİK GES’in sektör için örnek gösterilecek öncü bir yatırım olup ülke ekonomisine katkı sağlayan, enerjide dışa bağımlılığı azaltan bu gibi projeler sektör için önem arz etmektedir.