Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü

Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü

TÜSİAD Mayıs 2017’den beri yürüttüğü çalışmalar ile, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler üretmektedir. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosistemi sıralamalarına Türkiye’den bir şehrin sokulması amacıyla kurulan Girişimcilik Ekosistemi Proje Grubu, Mayıs–Ekim 2017 döneminde;

-Dünya’da girişimcilik ekosistemi açısından en gelişmiş şehirleri inceleyerek bu şehirlerde hayata geçirilen iyi uygulamaları tespit etmiş;
-Benzer uygulamaların Türkiye’ye adapte edilmesi ve ülkemizde hayata geçirilebilmesine yönelik somut öneriler hazırlamış;
-Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu ve gelişimini izlemeye yönelik performans göstergeleri belirlemiş
-Bu çalışmalarını akademik araştırmalar ile veri temelli olarak desteklemiştir.

Dosyayı İndir
Tüsiad Raporu:Türkiyenin Girişimcilik Dönüşümü