Türkiye’de Biyokütle Enerjisi Pazarı

Biyokütle son yıllarda Türkiye’de çeşitli daha fazla gelişim göstermiş, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha küçük ölçekli santrallerle büyüme gösteren bir kaynak. Türkiye’de ortalama biyokütle santral kurulumu 5-6 MW civarında seyrederken bu kaynakta lisans yapısı ağırlıklı olarak lisanslıdan yana. Lisanstan muaf santrallerin toplam biyokütle kurulu gücüne oranı ise %9.5.

Biyokütlenin gelişiminin önünde hem bu kaynağa has ve hem de diğer yenilenebilir enerji kaynakları için de sözkonusu olan engeller mevcut. Biraz bahsetmek gerekirse, bu santrallerde kullanılacak olan yakıtın temini, lojistiği, uygun teknolojiye uygun yakıt bileşiminin tedariği ve hazırlanması, biyokütle santrallerinin operasyonları konusundaki bilgi ve tecrübeli eleman eksikliği aşılması gereken engellerden bazıları. Elbette bu konularda giderek aşama kaydedilmekte ve bir noktada kazanılan tecrübe, ülkemizde biyokütle gelişimini de ivmelendiriyor olacak.

Ozge Ozeke

Oculus Insights
ozge@oculusinsights.com
oculusinsights.com