TÜREB, Rüzgar Sektörü’nde Daha Fazla Cinsiyet Eşitliğini Taahhüt Etti

TÜREB, rüzgar sektörü etkinliklerinde daha fazla cinsiyet eşitliğini taahhüt etti.

-‘Rüzgar Sanayiinde Kadın Odaklı Küresel Liderlik Programı’; Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’daki rüzgar enerjisi derneklerinin yanı sıra Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB tarafından da desteklenen “Sektörel Etkinliklerde En Başarılı Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları” rehberini yayınladı.
-Hazırlanan rehber, etkinliklerdeki planlama, konuşmacılar, program, network ve iletişim gibi temel unsurlarda cinsiyet eşitliği açısından en başarılı örnekleri bir araya getirerek sektörün çeşitlilik ilkelerini yerel koşullara göre uyarlaması için yol gösterici olacak.

BM İklim Değişikliği Konferansı COP25 kapsamında 10 Aralık’taki Cinsiyet Eşitliği Günü’nde, dünyanın her noktasından gelerek sektörü temsil eden ve aralarında TÜREB’in de olduğu 14 rüzgar enerjisi derneği, gelecekte düzenlenecek sektörel etkinliklerde cinsiyet eşitliği açısından en başarılı uygulamaları desteklemeyi taahhüt etti. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ile Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı’nın (GWNET) ortak girişimi olan Rüzgar Sanayiinde Kadın Odaklı Küresel Liderlik Programı liderliğinde hazırlanan “Sektörel Etkinliklerde En Başarılı Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları” rehberi, cinsiyet eşitliğini tüm etkinliklerin standardı haline getirme konusunda sektör derneklerini desteklemek üzere yayınlandı. TÜREB’in de desteklediği rehber; rüzgar enerjisi sektörünün izlediği rotayı gösteren, rüzgar enerjisinin kamuya açık yüzü olan ve enerji sistemindeki düşünce liderlerini ve rol modelleri tanıtan sektörel etkinliklerde ve tüm rüzgar enerjisi sanayinde cinsiyet eşitliğini bir standarda dönüştürmek açısından kritik önem taşıyacak.

Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı GWNET İcra Direktörü Christine Lins konuyla ilgili şunları söyledi: “Etkinlikler bir sektördeki değerleri ve trendleri vurgulamak açısından çok önemli platformlar; enerji dönüşümüne liderlik eden sektörler için de bu etkinliklerde cinsiyet eşitliğinin öncelik haline gelmesi gerekiyor. Paris hedeflerine ulaşabilmek için temiz enerji çözümlerinin acil olarak çok daha geniş kapsamda hayata geçirilmesi gerektiği COP25’te belirtildi. Bunu yapabilmek için de yenilenebilir enerji iş gücünün yetenek havuzunu genişletmemiz, dolayısıyla temiz enerji konusunda daha fazla sayıda kadın rol modelin ve olumlu cinsiyet normlarının ortaya çıkmasını sağlamamız gerekiyor. GWNET olarak dünyanın her yerinden bu kadar çok sayıda rüzgar enerjisi derneğinin etkinliklerde cinsiyet eşitliğini artırmayı taahhüt etmesinden büyük heyecan duyuyor, diğer kritik enerji geçişi teknolojilerinin de bu önemli girişimde rüzgar sektörüne eşlik etmesini umuyoruz.”

“Amacımız enerji sektöründe daha etkin kadın katılımına öncülük etmek.”

TÜREB Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever’de TÜREB olarak GWNET’le iş birliği yapmaktan ve bu rehberi destekliyor olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, enerji sektöründe kadınlara daha fazla yer açmak ve kadınların etkinliğini artırmak için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüreceklerini kaydetti.

“Sektörel Etkinliklerde En Başarılı Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları” rehberi, etkinliklerde cinsiyet eşitliğini gözeten katılımlar hakkında bilgi veriyor ve kota belirlemenin çok ötesinde, etkinliklerin temel unsurlarında çeşitliliği bir standart haline getirmenin yollarını anlatıyor. Bu başarılı uygulamaları benimseyen etkinliklerin düzenlenmesiyle bilinçsiz önyargılar ve eşit temsil sorunları ortadan kaldırılabiliyor, kurumsal kültür olumlu etkileniyor ve rüzgar enerjisi sektöründe daha fazla cinsiyet eşitliği teşvik ediliyor.

Rüzgar enerjisi sektöründeki en başarılı uygulamaların bu şekilde bir araya getirilmesi, sektörde kadın liderleri desteklemeye ve çeşitliliği artırmaya yönelik küresel çalışmaların bir parçasını oluşturuyor. Girişim, 2020 yılında da Rüzgar Sanayinde Kadın Odaklı Küresel Liderlik Programı çatısı altında daha fazla mentorluk ve kariyer gelişimi faaliyetleriyle ve dünyanın pek çok ülkesinde rüzgar enerjisinde kadın elçilerin aday gösterilmesiyle devam edecektir.