Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı

TEHAD olarak ‘Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası’nı belirlemek üzere çıktığımız bu yolculukta, sektörün ve kamunun başucu kaynak çalışması olacağını umut ettiğim sonuç raporu, bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu yolculuğumuzda bize inanan ve güvenen Ernst & Young Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Teknolojinin enerji sektöründeki etkin gücü dijitalleşme, tüm ekosistemin daha verimli işletilmesini zorunlu haline getiriyor. Enerji verimliliği, emisyon ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin desteklenmesi, bu açıdan önem arz ediyor.

Enerji ekosistemi altında yer alan Türkiye Elektrikli Ulaşım sektörünü, teknolojimizi ve insan kaynağımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, daha iyi bir geleceğe taşımalıyız. Yatırım politikamızı ve stratejik yol haritamızı belirlerken, hepimizin önceliği; küreselde ortaya çıkan büyük resme odaklanan, gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir anlayış olmalıdır.

Bu açıdan çalıştay çıktısı raporumuz, Elektrikli Ulaşım kapsamında ülkemizin 2030 vizyonuna denk, orta-uzun vadeli çözümler sunacak ve büyük resmi tartışabilen, politika belirleyen, karar alma mekanizmalarını ve yatırım süreçlerini destekleyebilecek, faydalı bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaktır.

Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı