Enerji Kooperatifleri Mevzuatı

Enerji Kooperatifleri halkın sürdürülebilir ve ucuz koşullarda enerjiye ulaşımında tüm Dünya’da önemli bir misyon üstlenmiştir.

Ülkemizde sınırlı sayıda örneği bulunan enerji kooperatifleri, gerekli düzenlemeler hayata geçirildiği takdirde büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Enerji Kooperatifleri ülkemizde elektrik üretim faaliyetlerini Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yapabilmektedir.

Enerji Kooperatifleri Mevzuatı