OCULUS INSIGHTS

Türkiye Jeotermal Enerji Pazarı 2019

Jeotermal enerji, diğer yenilenebilir enerji santrallerine kıyasla yüksek kapasite faktörü ve emre amadeliği dolayısıyla jeotermal yatırımcısı açısından üzerinde daha kolay planlama yapılabilen bir kaynak özelliği taşıyor. Ancak, her ne kadar öngörülebilir olma avantajıyla yatırımcısını cezbetse de jeotermal ön yatırım maliyetleri açısından da bir hayli talepkar. Ön yatırım aşamasındaki arama ve sondaj maliyetleri, belirsizlikler ve kaynağa […]

Read More...

Türkiye’de Biyokütle Enerjisi Pazarı

Biyokütle son yıllarda Türkiye’de çeşitli daha fazla gelişim göstermiş, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha küçük ölçekli santrallerle büyüme gösteren bir kaynak. Türkiye’de ortalama biyokütle santral kurulumu 5-6 MW civarında seyrederken bu kaynakta lisans yapısı ağırlıklı olarak lisanslıdan yana. Lisanstan muaf santrallerin toplam biyokütle kurulu gücüne oranı ise %9.5. Biyokütlenin gelişiminin önünde hem bu kaynağa […]

Read More...