22-YILDIRIM KORUMA, TOPRAKLAMA VE KABLOLAR

Uzun ömürlü çalışma beklentisi olan güneş enerjisi santralleri için yıldırımdan korunma, topraklamasının doğru ve uzun ömürlü olması hayati bir öneme sahiptir. Direkt ya da dolaylı yoldan sahalara yönelen yıldırımlar, özellikle inverter haberleşme hatlarına ulaşarak sistemlerin devre dışı kalmasına yol açmaktadır.

Güneş santrallerinin kurulduğu arazi veya çatı koşullarına bakıldığında genellikle en yüksek risk seviyesi olan birinci bölgede kurulumlar gerçekleşir. Santral içinde meydana gelebilecek iç aşırı gerilimler bir diğer önemli tehdittir. Bu nedenle güneş enerjisi santralleri hem yıldırım darbelerine hem de iç aşırı gerilimlere karşı korunmalıdır. Etkin korunma yöntemlerinin en önemli kısmı iç yıldırımlık, dış yıldırımlık, eş potansiyel ve topraklamanın sağlanmasıdır.

Güneş enerjisi santrallerinde korunması gereken başlıca ekipmanlar;

• Inverterler

• AC ve DC Hatlar

• Panel Girişleri

• Data ve Cat Haberleşme Sistemleri şeklinde listelenmiştir.

İç Yıldırımlık

Güneş enerjisi santrallerinin ani aşırı gerilim ve yıldırım darbelerine karşı korunabilmesi için; DC, AC ve Data hatlarının önünde AG Parafudr sistemi kullanılmalıdır. Sistemin bulunduğu bölgenin risk analizi ve yıldırım istatistiği ürün seçiminde oldukça önemlidir.

Dış Yıldırımlık

GES yatırımlarında dış yıldırımlık sistemi olarak en doğru ve güvenilir sistem pasif yakalama uçları kullanılarak yuvarlanan küre metoduna göre tasarımı yapılan faraday sistemi uygulanır.

Bir tesisin yıldırım darbelerinden korunabilmesi için dış yıldırımlık sistemi mutlaka olmalı bunun yanında ana trafodan başlayarak en hassas enerji girişine kadar AG Parafudr dizaynı yapılmalıdır. Özellikle inverter AC-DC ve haberleşme hatları koruma altına alınmalıdır.

Eş Potansiyel

Güneş enerjisi santrallerinde temel topraklaması, koruma topraklaması, işletme topraklaması, yıldırımdan korunma topraklaması gibi farklılaşan topraklamalar özel bağlantı elemanlarıyla eş potansiyele alınmalıdır.

Topraklama

Güneş Enerjisi Santralleri yatırımlarında elektriksel altyapının ve sistem sürekliliğinin temelini oluşturan ‘Topraklama Tasarımı ve Uygulaması’ büyük önem taşımaktadır. Kullanılan ürünlerin korozyona uğraması, bağlantı ekipmanlarının yeterli kalınlıkta olmaması ve en önemlisi sistemde doğru tasarımla eş potansiyel sağlanmamış olması sistem ömrünü büyük ölçüde kısaltır.