43-YEŞİL HİDROJEN

Küresel ısınma ve iklim krizinin tüm dünya ölçeğinde yarattığı sonuçların yanında artan popülasyon ve enerji dönüşümünün getirdiği yenilikler, enerji dönüşümünün önemini bir kez daha vurgulamıştır. Özellikle fosil yakıtlardan beslenen çelik, çimento, kimyasal sektörü, uzun mesafeli karayolu ve denizyolu taşımacılığı ve havacılık gibi sektörler karbon salımının azaltılmasında kritik bir öneme sahiptir.

Hidrojen teknolojisi her ne kadar geleceğin teknolojisi olarak değerlendirilse de hidrojenin “enerji kaynağı” olarak değil, enerjinin taşınmasında ve depolanmasında kullanıldığını unutmamak gerekir. Hidrojen, bütün klasik yakıtların ağırlığı başına en yüksek enerjiye sahip olmasının yanı sıra evrende en çok bulunan elementlerden biridir.

Yeşil Hidrojenin Avantajları

%100 sürdürülebilir: Yeşil hidrojen, yanma sırasında veya üretim sırasında kirletici gazlar yaymaz.

Depolanabilir: Hidrojenin depolanması kolaydır. Bu da daha sonra başka amaçlar için ve üretiminden sonra kullanılmasına izin verir.

Sıkıştırılmış hidrojen tankları uzun süre enerji depolayabilir. Ayrıca daha hafif oldukları için lityum iyon pillere göre kullanımı daha kolaydır.

Çok yönlü: Elektriğe veya sentetik gaza dönüştürülebilir ve evsel, ticari, endüstriyel veya mobilite amaçlarıyla kullanılabilir.

Taşınabilir: %20’ye varan oranlarda doğalgaz gibi taşınabilir ve var olan doğalgaz altyapısı ile taşınabilir. Bu yüzdeyi artırmak onları uyumlu hale getirmek için mevcut gaz altyapılarında farklı unsurların değiştirilmesini gerektirecektir.

Güneş enerjisinden elde edilen enerji düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık altında kullanılır. Düşük sıcaklık uygulamalarında fotovoltaik, fotoelektrokimyasal ve fotobiyolojik hidrojen üretim sistemleri yer alırken; yüksek sıcaklık uygulamalarında termoliz, güneş termokimyasal çevrimler, güneş reformasyon, güneş enerjili gazlaştırma, güneşli kraklama yer alır.

Hidrojen Üretim Yöntemleri

– Güneş enerjisinden hidrojen üretimi

– Düşük sıcaklık uygulamalarıyla hidrojen üretimi

– Fotoelektrokimyasal ve fotokatalitik hidrojen üretimi

– Yüksek sıcaklık uygulamalarıyla hidrojen üretimi

– Güneş termokimyasal çevrimler

– Güneş termal esaslı elektrolizör yöntemi

Hidrojen stratejilerinin odak noktasında yenilenebilir enerjiyle elde edilecek olan “yeşil hidrojen” bulunmaktadır. Bu maddeyle endüstri ve ulaşımda rekabet yeteneği korunabilecek, iklimi koruma hedeflerine ulaşılabilecek ve yeni pazarlar açılabilecektir. Dolayısıyla önemli bir hedef, yeşil hidrojene rekabet yeteneği kazandırabilmek. Ekolojik elektriğin hidrojene dönüşümünün henüz pek verimli olmaması fiyatlara olumsuz yansımaktadır. Rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilecek bir kilo hidrojen; gri hidrojen de denilen, doğal gazdan elde edilen ama iklime zararsız olmayan hidrojenin dört ila beş katına mal olmaktadır.