19-GÜNEŞ PANELLERİNİN TEMİZLİĞİ

Güneş enerjisi sisteminin planlanan performansı göstermesi için panellerin belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Bu temizlik aslında panellerin düzenli bakımının bir parçasıdır. Düzenli bakım altında olan bir sistemde, riskler kontrol altındadır, olağanüstü koşullar dışında arızalar öngörülebilir olacaktır. Temizlik en kolay bakım aşamalarından biridir.

Temizlik planı, sistemin çatıda ya da arazide olmasına, içinde bulunduğu çevresel koşullara ve iklim koşullarına göre oluşturulur. Basit, küçük ölçekli bir sistem eğer temizlik için uygun bir alan mevcutsa ve temizlik güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa sistem sahibi tarafından temizlenebilir. Ancak büyük ölçekli sistemlerde profesyonel bir yardım almak hem daha güvenlidir hem de işin uzmanı bir ekipten destek almak temizliğin daha titiz bir şekilde, hiç bir nokta gözden kaçırılmadan yapılmasını sağlar. Büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinde temizlik, yatırımcının kendi ekibi tarafından ilgili ekipman desteğiyle de yapılabilir.

Panellerin üzerinde koruma için cam bir kaplama bulunmaktadır. Bu doğal koruma tozu zaman içinde yağan yağmurla da temizler ancak bu yeterli değildir. Her ne kadar yağmur tarafından temizlense de bu tamamen doğal aralıklı bir koruma olacak tüm tozu ve kiri yok etmeyecektir, zamanla bir kir tabakası oluşmasına engel olamayacaktır. Toz ve kir zaman içinde bu cam kaplama üzerinde birikerek panellerin verimliliğini dolayısıyla, elektrik üretim performansını düşürür. Hiç temizlenmeyen bir panelin verimliliği %30 oranında düşebilmektedir.

Dolayısıyla panellerin hiç temizlenmemesi bir seçenek dahilinde olmayıp, önemli olan hangi aralıklarla ne şekilde temizleneceğine karar vermektir. Bu kararda en önemli olan nokta, sistemin bulunduğu lokasyon itibariyle maruz kaldığı çevresel etkenlerdir. Bir üretim sahasının, bir çiftliğin yakınındaki bir sistem çorak bir arazi de yer alan çevresel koşulları makul bir sisteme göre daha fazla bir toza ve kire maruz kalabilecektir. Toz ve kirden daha zarar veren bir diğer etken kuş pislikleridir. Mikro-inverterler veya dizi inverterleri içeren bir sisteminiz varsa, bu hangi panelin kirlendiği ve performansının etkilendiğini gösterecektir. Yakında ağaçların olması, ağaçların kuşları çekmesi, ya da reçine kirliliğine sebebiyet vereceğinden, buna göre bir temizlik planı oluşturulmalıdır.

Güneş panellerinizin açısı da bir başka önemli noktadır, daha yatay eğimde olan panellerde biriken su buharlaşırken çamurlu bir tortu bırakabilir, ancak daha eğimli panellerde su aşağı doğru süzüldüğü için böyle bir tortu oluşmaz, ve temizlik açısından daha az aralıklı bir ihtiyaç söz konusu olur.

Çatı sistemlerinin temizliği eğer temizliği, bunun yapılabileceği uygun ve güvenli bir alan yoksa profesyonel bir ekip tarafından yapılmalıdır. Sistem küçük ölçekliyse ve arazi üzerine kuruluysa, sistem sahibi tarafından yapılabilir. Büyük ölçekli sistemlerin de enerji performansları ve dolayısıyla ticari getirileri açısından belli aralıklarla profesyonel temizlik hizmeti almaları sistemlerin uzun ömürlü verimliliği açısından çok daha sağlıklı olacaktır.