13-TAŞIYICI SİSTEMLER

Taşıyıcı sistemler bir diğer deyişle konstrüksiyonlar, güneş enerjisi sistemlerinin belkemiğidir. Ortalama 25 yıl ömrü olacak bir güneş enerji santralini, olağanüstü bir durum olmadığı sürece üzerinde taşıyacak bu sistemler, bu teknolojinin uzun ömürlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için kurulum yapılacak bölgenin çevresel ve iklim koşullarına dayanıklı olacak hesaplanmalı ve imal edilmelidir.

Taşıyıcı sistemler, sistemin türüne göre çatıda ya da arazi üzerinde olabilir. Bu iki durum farklı değerlendirmelere tabiidir. Çatıda olan taşıyıcı sistemler, çatının konumuna ve ne durumda olduğuna göre seçilir. Kurulacak sistem, içinde bulunan koşullara göre yıllar boyunca pek çok kez sert rüzgarlara, doluya ya da ısı dalgalarına maruz kalabilir. Bu anlamda gözetilmesi gereken en önemli kriterler; kaliteli, belli standartlara ve koşullar doğrultusunda yapılan statik ve dinamik yüklere bağlı hesaplara dayalı malzeme, iyi bir zemin etüdü ve sağlam temelli bir montajdır.

Güneş enerjisi sistemlerinin konumlarına ve uygulama türlerine göre -çatı, arazi, evsel, ticari, endüstriyel, büyük ölçekli- farklı kurulu güçlerde ve özelliklerde olması, her sistem için farklı bir taşıyıcı sistem ihtiyacı doğurur.

Konstrüksiyonda doğru bir zemin tercihi için jeo-teknik çalışmalar kritik önemdedir. Bu çerçevede eğik-yatay çekme ve baskı testleri, toprak profilleri oluşturma, kimyasal analizler mutlaka yapılmalıdır. Çakma çelik konstrüksiyonlar beton kaidelere kıyasla çok daha ekonomiktir. Ancak bu noktada nasıl bir kazı ve doldurma yapıldığına göre değişen bir maliyet söz konusudur. Taşıyıcı sistem esneklik ve güçlü rüzgarlara karşı sağlam bir direnç sağlamalıdır.

Çatıya monte edilecek taşıyıcı sistemler, çatı tiplerine, güneş paneli türlerine, montaj yapılan alanın büyüklüğüne ve yine içinde bulunulan iklim şartlarına göre tasarlanmaktadır. Bu sistemler çatılara yani altında yaşam barındıran yapılara yapıldığından çatının yük kapasitesi, rüzgar dayanım kapasitesi ve çatının yapısal etütleri maksimum derece güvenliği sağlayacak yönde değerlendirilir.

Taşıyıcı sistemlerin imalatında kalite kontrolü, verilen tolerans değerlerine uygunluğu uyarınca dikkatle yapılmalıdır. Bu şekilde malzemenin uygunluğu denetlenmiş, montaj esnasında ya da hemen sonrasında yaşanabilecek olası bir problemden kaynaklanacak zaman kaybı önlenmiş olur.

Güneş enerji santrallerinden maksimum verimi elde edebilmek, zamanla sistemde oluşabilecek deformasyonu minimuma indirmek ve işi daha ekonomik bir boyuta taşımak için bahsedilen problemlerin önüne geçilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.