29-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU VE MEKAN ISITMA

Güneş enerjisi sadece elektrik üretimi için kullanılmamaktadır. Bu enerji kaynağı aynı zamanda sıcak su, mekan ısıtma, soğutma, kurutma gibi uygulamalar için oldukça elverişlidir. Ülkemizde özellikle güneş enerjisinin evlerin çatılarına yerleştirilmiş kollektörler vasıtasıyla bir sıcak su kaynağı olarak kullanılması, elektrik üretimi için kullanımından çok daha eskiye gider ve özellikle güney bölgelerinde çok yaygındır. Türkiye güneşi sıcak su kaynağı olarak kullanan ülkeler arasında dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Güneş enerjili sıcak su sistemleri depolama tanklarından ve güneş kollektörlerinden oluşmaktadır. Aktif ve pasif ısıtma sistemleri olarak ikiye ayrılır. Aktif sistemlerde devir daim pompaları ve belli bir kontrol sistemi bulunmaktadır ve pasif sistemlere göre daha pahalı olmakla birlikte çok daha verimlidir. Aktif sistemlerin dondurucu hava şartlarına sahip bölgelerde kullanılması daha idealdir. Sıcak su sistemleri ülkemizde belli bir mevzuata tabi bulunmamakta ve serbestçe kurulabilmektedir. Sıcak su ısıtma kolektörlerinin 3 türü bulunmaktadır;

– Camlı düzlemsel güneş kollektörleri
– Camsız güneş kollektörleri
– Vakum tüplü güneş kollektörleri

Bu üç türdeki sistemin her biri su depolamaya ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde en yoğun kullanımda olan camlı düzlemsel güneş kollektörlerdir.

Sıcak su üretimi yanı sıra güneş enerjisi sistemlerinden mekan ısıtma konusunda da yararlanılmaktadır. Bu tip aktif ısıtma sistemleri, güneş enerjisini bir akışkanın ısıtılması ve oluşan ısının doğrudan iç mekana verilmesi ya da sonradan kullanılmak üzere bir depolama ünitesine iletimi şeklinde işler. Depolama söz konusu olduğunda daha çok sıvı bazlı sistemler tercih edilir. Sıvı bazlı sistemler merkezi ısıtma için daha idealdir. Isınmaya ihtiyaç duyulduğunda, ısı kollektörlerden ya da depolama ünitelerinden fanlar, havalandırma kanalları, radyatörler gibi geleneksel yollarla mekana aktarılacaktır. Isınmanın da maliyetinin giderek arttığı günümüzde bu sistemlerin kullanımı uzun vadede ısınma faturalarından da tasarruf sağlayacaktır. Aynı zamanda güneş enerjisi temelli tüm sistemler gibi ısıtma sistemleri de çevre dostudur ve karbon salımını azaltıcı yönde olumlu etkide bulunmaktadır. Güneş enerjisinin ısıl uygulamaları önemi giderek artan enerji verimliliği konusunda da büyük bir öneme sahiptir.