23-SİGORTA POLİÇELERİ

Güneş Enerjisi Santrallerinde Sigorta Süreci

GES Yatırımcısı bir işletmenin sigorta yaptırmaktaki temel amacı yatırım istikrarının bozulmaması olacaktır. Sigorta sigortalının haksız zenginleşmesine neden olmayacağı gibi yaşayabileceği büyük hacimli hasarlardan kendisini korumasını sağlamalıdır. Yani; Yaşanan 1.000- USD lik bir İnverter arızası sigortalının ekonomik istikrarını fazla etkilemeyecektir. Fakat; 100.000-USD lik bir dolu hasarı sigortalının iflasına kadar süreçleri tetikleyebilir.

Öncelikle büyük miktarlarda oluşabilecek hasar çeşitlerini iyi belirlenmelidir. Bunun başında da doğal afetler gelmektedir. Dolu, Fırtına, Kar ağırlığı, Sel ve deprem gibi riskler gerçekleşmesi halinde yatırımlarda büyük miktarlarda zarar oluşturacaktır. Bu hasar çeşitlerine karşı teminatlar mutlaka tam limitler ile alınmalıdır.

GES Yatırımlarının kredi finansmanı ile yapıldıysa aylık kredi giderleri mevcuttur. Kredi ödemelerinin aksamaması santralin gelirlerinin düzenli olarak sağlanmasına bağlıdır. Olası bir hasar halinde santralin enerji üretemeyeceği durum ortaya çıkmaktadır. Bunu engellemek için alınması gereken teminat kar kaybı teminatıdır. Hasar sonrasında üretilemeyen enerji için güvence sağlar.

Yatırımların gelirleri ürünlerin / santralin performansına ve Gerçekleşen güneşlenme süresine bağlıdır. Bu iki etkene bağlı kayıplar için de PERFORMANS KAYBI teminatı alınmalıdır.

Her sigorta şirketinin sigorta poliçesi özel şartları farklı olabilir. Biri hırsızlık teminatı için yüksek muafiyet ( hasardan kesinti ) verebilirken diğeri daha düşük bir muafiyet verebilir. Diğer yandan biri dolu hasarları için düşük bir limit ( poliçe tazminat sınırı ) verebilirken, diğeri toplam proje bedeline kadar teminat sağlayabilir. Ayrıca hırsızlık hasarları için bir şirket bazı zorunlu güvenlik önlemleri isterken diğeri daha esnek hareket edebilir. Teknik detaylar sigorta şirketleriyle görüşülmelidir.

Sigorta risk yönetimi açısından çatılara kurulan güneş enerji santralleri ile araziye kurulan güneş enerji santrallerinin sigorta süreçleri aynıdır. Temel olarak iki sistemde aynı kurulum ve işletme devrelerinden oluşur. Aralarındaki temel fark; çatı GES Sistemlerinde Üzerine kurulum yapılacak olan binanın sigortalanabilir riskleri ile santralin risklerine birleşmiş olur. Kurulum esnasında ve sonrasında santralde çıkabilecek yangın riski, üzerinde bulunan bina için de bir risk teşkil etmektedir. Veya yüklenicinin yanlış montajı veya dikkatsizliği nedeni ile bina izolasyonunda meydana gelebilecek bir sorunun bina içerisindeki demirbaşlara da zarar verebilme ihtimali oluşmaktadır.

Çatısına GES Kurulumu yaptıracak olan yatırımcının EPC Şirketinden öncelikle bu durumları karşılayan 3. Şahıs Mali Mesuliyet sigortasını istemesi gereklidir. Bu konuya teminat sağlandığının poliçede açıkça belirtiliyor olması gereklidir.

Montaj esnasında yapıya gelebilecek zaralar için All Risk sigortası içerisinde mevcut tesislere de teminat sağlanmalıdır. Dolayısıyla ilk önce Montaj All Risk Sigortası, İçerisinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı ve mevcut tesisler teminatı alınmalıdır. Santral üretime bağladıktan sonra da ayrıca 3. Şahıs Mali mesuliyet poliçesinin yer alması gereklidir.

Yüklenici ( EPC ) firmalarımıza da bir tavsiyede bulunalım. Çatı Tipi GES sistemlerinde arazi tipi GES sistemlerine nazaran daha fazla iş kazası riski mevcuttur. Kendilerini personellerinin geçirebilecekleri iş kazalarını neticesinde gelebilecek cezalardan korumak için İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ile personelleri için Ferdi Kaza Sigortaları önerilmektedir.