23-SİGORTA POLİÇELERİ

Güneş Enerjisi Santrallerinde Sigorta Süreci

Güneş enerji santrali yatırımcısının işletmesini sigorta yaptırmaktadaki temel amacı yatırımını risklere karşı garanti altına almaktır. Sigorta sigortalının haksız zenginleşmesine neden olmayacağı gibi yaşayabileceği büyük hacimli hasarlardan kendisini korumasını sağlamalıdır. Yani; Yaşanan 1.000- USD lik bir inverter arızası sigortalının ekonomik istikrarını fazla etkilemeyecektir. Fakat; 100.000-USD lik bir dolu hasarı sigortalının iflasına kadar süreçleri tetikleyebilir.

Öncelikle büyük miktarlarda oluşabilecek hasar çeşitleri iyi belirlenmelidir. Bunun başında da doğal afetler gelmektedir. Dolu, fırtına, kar ağırlığı, sel ve deprem gibi riskler gerçekleşmesi halinde yatırımlarda büyük miktarlarda zarar oluşturacaktır. Bu hasar çeşitlerine karşı teminatlar mutlaka tam limitler ile alınmalıdır.

GES Yatırımlarının kredi finansmanı ile yapıldıysa aylık kredi giderleri mevcuttur. Kredi ödemelerinin aksamaması santralin gelirlerinin düzenli olarak sağlanmasına bağlıdır. Olası bir hasar halinde santralin enerji üretemeyeceği durum ortaya çıkmaktadır. Bunu engellemek için alınması gereken teminat ‘kar kaybı’ teminatıdır. Hasar sonrasında üretilemeyen enerji için güvence sağlar.

Yatırımların gelirleri ürünlerin/santralin performansına ve gerçekleşen güneşlenme süresine bağlıdır. Bu iki etkene bağlı kayıplar için de ‘performans kaybı’ teminatı alınmalıdır.

Sigorta risk yönetimi açısından çatı tipi GES ile arazi tipi GES sigorta süreçleri aynıdır. Çatı GES sistemlerinde üzerine kurulum yapılacak olan binanın sigortalanabilir riskleri ile santralin risklerine birleşmiş olur. Kurulum esnasında ve sonrasında santralde çıkabilecek yangın riski, üzerinde bulunan bina için de bir risk teşkil etmektedir. Yüklenici firmanın yanlış montajı veya dikkatsizliği nedeni ile bina izolasyonunda meydana gelebilecek bir sorunun bina içerisindeki demirbaşlara da zarar verebilme ihtimali oluşmaktadır. Bu ihtimallere karşı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası’nı istemesi gereklidir. Bu konuya teminat sağlandığı poliçede açıkça belirtilmelidir.

Montaj esnasında yapılan All Risk sigortası, çatı altındaki yapıya gelecek riskleri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Dolayısıyla ilk önce Montaj All Risk Sigortası, içerisinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı ve mevcut tesisler teminatı alınmalıdır. Santral üretime bağladıktan sonra da ayrıca 3. Şahıs Mali mesuliyet poliçesinin yer alması gereklidir.

Çatı Tipi GES sistemlerinde arazi tipi GES sistemlerine nazaran daha fazla iş kazası riski mevcuttur. EPC firmaları kendilerini personellerinin geçirebilecekleri iş kazalarını neticesinde gelebilecek cezalardan korumak için İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ile personelleri için Ferdi Kaza Sigortaları önerilmektedir.