21-PERFORMANS TAKİBİ

Güneş enerjisi sisteminde yüksek performans elde etmek için, tesisin en başta doğru veriler ışığında içinde bulunduğu koşullara uygun yapılan tasarımı, buna uygun ekipman seçimi ve en etkin şekilde teknik detaylara azami özen gösterilen bir işçilikle yapılır. Sistemin yüksek performansı, öngörülen yatırım geri dönüşünün sağlanması için kritiktir.

Performans göstergeleri her şeyden önce yatırım kararı alıp, bu kararı şekillendirirken, kurulum, işletim ve bakım süreçlerini ve performans garantilerini değerlendirirken gereklidir. Sistemden ne kadar bir performans alınacağı, sistemin içinde bulunduğu hava şartları ve çevre gibi dışsal koşullar ve kullanılacak ekipman gibi sisteme dair koşullar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Performansın seviyesi, panel teknolojisine, inverterlere, kurulum konfigürasyonuna ve ışınım seviyesi, ısı seviyesi gibi etkenlere bağlıdır. Referans verim değeri, sistemin kurulu olduğu ortama ait ısı derecesi, gerçekleşen üretim, sistem kayıpları, kapasite faktörü ve performans oranı gibi parametrelere dayalı olarak yapılan değerlendirmeyle sistemin ekonomik ve enerji verimliliğine ilişkin bir temel oluşturulur. Genel olarak performans değerlendirmesi, beklenen performansa kıyasla gerçekleşen performansa bakılarak yapılır. Doğru değerlendirebilmek için sistem öncelikle gerçek-zamanlı izleme platformu desteğiyle düzenli şekilde izlenmelidir.

Güneş enerjisi sistemini gerçekleşebilecek en yüksek üretim seviyesinde tutmak için güvenilir performans ölçümleri gerekir. Böylelikle sorunları saptamak ve arızaları daha ivedi bir şekilde ele almak mümkün olacaktır.

Performans değerlendirme için bakılan parametrelerden bazıları şu şekildedir;

Panel dizisi verimi (Array Yield): Belirlenmiş bir zaman aralığında panel dizisi tarafından yapılan güç üretiminin, panellerin nominal gücüne oranıdır.

Nihai Verim: Belirlenmiş bir zaman aralığında toplam AC gücünün kurulumun nominal gücüne oranıdır.

Referans Verimi (Reference Yield): Toplam gelen güneş ışınımının sistemin referans radyasyonuna oranıdır.

Performans Oranı: Nihai verimin referans verime oranıdır. Fotovoltaik modül, inverter ve kablolardan oluşan konfigürasyonun enerjiyi dönüştürürken sebep oldukları kayıplar bu oranın değerinde belirleyicidir. Hava koşulları da bu oranı etkileyen bir diğer etkendir.

Sistem Kayıpları: Inverter nedeniyle olan sistem kayıplarını hesaplar.

Kapasite Faktörü: Belirlenmiş bir zaman aralığında fotovoltaik sistem tarafından üretilen AC enerjinin sistemin nominal gücüyle üretebileceği AC enerjiye oranıdır.

Sistem verimlilikleri: Sistem verimlilikleri fotovoltaik modül verimliliği, inverter verimliliği ve sistem verimliliği olarak çeşitli gruplar halinde değerlendirilebilir.

Güvenilir bir performans izleme ve takip sistemiyle, güneş enerjisi sisteminde ortaya çıkan hata ve arızalara karşı hızlı aksiyon alınarak çözüm bulunabilecektir. Aksi halde, arızalar daha geç farkedilecek ve daha uzun süreli performansı düşürecek ya da sistemin durmasına sebep olacak, bu da sistemin planlanan gelir akışını olumsuz yönde etkileyecektir.

Performansın takibi sistemin bir bütün olarak sağlıklı işleyişini sağlar ve takip eden yıllarda verimli bir şekilde iyileştirilmesi için temel oluşturur.