38-PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ VE ÜRETİM&TÜKETİM VERİMLİLİĞİ

Güneş enerji santralinin inşaatının ardından; EPC yüklenicileri, santralin sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu sağlamalıdır. Tesis işverenlerinin ve işletmecilerinin, nakit akışı modellerini oluşturup, performansı ve finansal verimi maksimize etmek için tesis performansı konusunda hassas ve güvenilir bilgilere ihtiyacı vardır. Bu bilgiler, tesisin potansiyeline ulaşmasını veya bunu aşmasını ve birlikte çalışılan bakım şirketinin kalite taahhütlerini yerine getirmesini sağlar.

Performans Sözleşmeleri, güneş enerjisi santrallerinin performanslarını garantiye almak ve santral üretiminin kontrollü ilerleyişini sağlamak için yatırımcılar tarafından tercih edilen bir uygulamadır. Santralin üretimi ve dolayısıyla performansı, santralin değerini direkt etkileyen ana unsur olduğundan sözleşme ile önceden belirlenmiş şartlar dahilinde kontrol altına alınması gereklidir.

Performans sözleşmeleri, genellikle güneş enerjisi santralinin işletme ve bakımını üstlenmiş firma ile santral sahibi arasında yapılır. Santral performansı, santralin nasıl ve ne kalite kurulduğu ile de yakından ilgili olduğundan, ilk kurulum sonrası işletme ve bakımın belirli bir süre EPC firmaya verilmesi ve performans sözleşmesinin de hem santrali kuran hem de işletme ve bakımını yapan bu aynı firma ile yapılması sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

Performans sözleşmelerinde göze çarpan birinci bileşen güneş panellerine gelen ışınım miktarı ile santralin kurulu gücüne göre ürettiği elektrik enerjisi oranı olan enerji üretim parametresidir. Bu parametreye bakmak için performans oranı (Performance Ratio) en önemli kriterdir. Performans sözleşmelerinde aylık ve/veya yıllık olarak, performans oranının belli bir değerin üzerinde olması şartı konulur ve işletme ve bakım firmasından kayıp üretim gelirini tazmin etmeye yönelik bir teminat da alınmaktadır.

Performans sözleşmelerinin sağlıklı ilerleyişi, santral üzerine gelen güneş ışınım miktarının kesintisiz ve sağlıklı şekilde ölçülmesi ile mümkündür. Bu yüzden santrale kurulacak güneş ölçüm istasyonunun yapısı, içereceği sensörler, sensör hassasiyetleri ve ölçüm istasyonunu gibi parametreler santral iç tüketimini, gerçekte santral gelirini direk etkilediğinden oldukça önemlidir.

Yine performans sözleşmelerine sıklıkla eklenen bir diğer şart ise santralde bir arıza meydana geldiğinde, bu arızaya maksimum müdahale süresidir. Bu süre, arızanın haberi alındıktan sonra, arızaya çevrimiçi veya yerinde, işletme ve bakım firmasının santralin yerine göre 24-48 saat ile sınırlayan maddeler konmalıdır.

Performans sözleşmelerine genellikle santralin SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sisteminin işleyişi, bunun işletme bakımı ve sağlaması gereken minimum şartlar ile ilgili maddeler de konmaktadır.