09-GÜNEŞ PANELLERİNDE KALİTE

Güneş enerjisi sistemlerinin tabana yayılmasıyla birlikte dünyada son yıllarda en fazla payını arttıran elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir. Bu sistemlerin hem konutlarda öztüketime yönelik ihtiyacı sağlaması hem de şebeke ihtiyacına yönelik kurulumlarının artmasıyla birlikte kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu doğrultuda kalite konusu giderek önem kazanan ve bu enerji kaynağından bireysel ölçekte yararlanmak isteyenler için de titizlikle irdelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir.

Güneş panellerinde kalite, üretim sürecindeki işlemlerin ne şekilde ele alındığıyla yakından ilintilidir. Bu süreçteki otomasyon, belli işlemlerin standardize edilmiş olması, ilgili sertifikasyonun tam olması kalitenin güvencesi olan noktalardır. Üreticinin ürününe koyduğu fiyat ve verdiği garanti üretim prosesindeki gösterilen titizlik ve standardizasyonla yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla güneş paneli seçerken fiyat bu noktalar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Son 10 senedir güneş panellerinde ciddi bir maliyet düşüşü olmuş ve bu maliyet düşüşüyle halihazırda bu sistemler çok hızlı kendini döndüren yatırımlar olarak ön plana çıkmışlardır. Panel fiyatları bu sistemlerin ağırlıklı maliyet unsurudur, dolayısıyla panel fiyatlarındaki düşüş sistem fiyatlarındaki düşüşe doğrudan yansımaktadır. Bu sisteme gerek öztüketimi gerekse yatırımcı profilinde yatırım yapacak kişi ve kuruluşlar tüm bu gelişmeler ışığında fiyat-kalite değerlendirmesi yapmalıdır. Panellerin son teknoloji olması, verimlilik seviyelerinin yüksek olması da fiyatı etkileyen önemli unsurlar olarak sistem yatırımının maliyetini artırmakta fakat aynı zamanda sağladıkları verimlilik dolayısıyla daha fazla elektrik üretmekte, bu da yine yatırımın geri dönüşünü hızlandırmaktadır.

Panellerin dayanıklılığı panel kalitesi açısından bir diğer önemli unsurdur. Bir güneş panelinin ömrü olağanüstü koşullara maruz kalmadığı sürece genel olarak 20-25 yıl arasındadır. Bu süreç içinde paneller yavaş yavaş belli bir degradasyona ( yıpranmaya) tabi olurlar ve verimleri azalır. Bu degradasyon paneline göre az bir farklılık göstermekle birlikte hem panelin kalitesine hem de sistemin kurulduğu iklim ve coğrafya koşullarına göre farklılık gösterir. Bu bağlamda, tamamen değişken olabilen iklim ve coğrafya koşullarına yönelik bir panel kalitesi tercih edilmelidir.

Panellerde kaliteye ilişkin belirlenen uluslararası standartlar projelerin onaylanması ve finansman sağlayan kuruluşlar açısından mühendislik değerlendirmeleri çerçevesinde en başta bakılan en temel öğelerdir. Bu uluslararası standartlar tasarım güvenlik yeterliliğine dair IEC 61730, kristalin silikon teknolojisinde tasarım yeterliliğine dair IEC61215 ve ince-film teknolojisindeki modüllere dair IEC 61646’dır. Bunların yanısıra potansiyel degradasyona, korozyon koruma ve performans degradasyonuna yönelik farklı standartlar da bulunmaktadır.

Kalite standartlarının testi akredite laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bu laboratuvarlar uluslararası bir kurum tarafından tanınır ki yapılan testler her türlü proje koşulunda ticari olarak geçerli olur.

Kalitenin belli bir standart çerçevesinde değerlendirilmesi güneş panellerinin gelişimi için de çok önemlidir. Kalite standartlarına dair test edilen detaylarda sağlanan ilerlemeyle güneş panelleri her geçen gün daha fazla teknolojik ilerleme kaydetmektedir. Kalite her şeyden önce güvenliğin sigortasıdır. Evlerimizin işyerlerimizin çatılarında giderek daha fazla rastladığımız bir teknoloji olan güneş enerjisi panellerinin güvenli olması halihazırda hızla yaygınlaşan bu teknolojinin üreten tüketicilerin çoğalmasında kritik bir etkendir.