09-GÜNEŞ PANELLERİNDE KALİTE

Güneş enerjisi sistemlerinin tabana yayılmasıyla birlikte dünyada son yıllarda en fazla payını arttıran elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir. Bu doğrultuda kalite konusu giderek önem kazanan ve bu enerji kaynağından bireysel ölçekte yararlanmak isteyenler için de titizlikle irdelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir.

Güneş panellerinde kalite, üretim sürecindeki işlemlerin ne şekilde ele alındığıyla yakından ilgilidir. Bu süreçteki otomasyon, belli işlemlerin standardize edilmiş olması, ilgili sertifikasyonun tam olması kalitenin güvencesi olan noktalardır. Son 10 senedir güneş panellerinde ciddi bir maliyet düşüşü olmuş ve bu maliyet düşüşüyle halihazırda bu sistemler çok hızlı kendini döndüren yatırımlar olarak ön plana çıkmışlardır. Panellerin son teknoloji olması, verimlilik seviyelerinin yüksek olması da fiyat/kalite oranını etkileyen önemli unsurlardır.

Panellerin dayanıklılığı panel kalitesi açısından bir diğer önemli unsurdur. Bir güneş panelinin ömrü olağanüstü koşullara maruz kalmadığı sürece genel olarak 20-25 yıl arasındadır. Bu süreç içinde paneller yavaş yavaş belli bir degradasyona (güç azalmasına) tabi olurlar ve verimleri azalır. Bu degradasyonun oluşması, panelin kalitesi ve sistemin kurulduğu iklim ve coğrafya koşullarına göre farklılık gösterir.

Panallerde kaliteye ilişkin belirlenen uluslararası standartlar, finansman sağlayan kuruluşların mühendislik değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulan en önemli öğedir. Bu uluslararası standartların testi akredite laboratuvarlarda yapılmaktadır. Tasarım güvenlik yeterliliğine dair IEC 61730, kristalin silikon teknolojisinde tasarım yeterliliğine dair IEC61215 ve ince-film teknolojisindeki modüllere dair IEC 61646’dır. Bunların yanı sıra potansiyel degradasyona, korozyon koruma ve performans degradasyonuna yönelik farklı standartlar da bulunmaktadır.

Kalitenin belli bir standart çerçevesinde değerlendirilmesi güneş panellerinin gelişimi için de çok önemlidir. Kalite standartlarına dair test edilen detaylarda sağlanan ilerlemeyle güneş panelleri her geçen gün daha fazla teknolojik ilerleme kaydetmektedir. Kalite her şeyden önce güvenliğin sigortasıdır. Evlerimizin işyerlerimizin çatılarında giderek daha fazla rastladığımız bir teknoloji olan güneş enerjisi panellerinin güvenli olması ve hızla yaygınlaşan bu teknolojinin üreten tüketicilerin çoğalmasında kritik bir etkendir.

Fotovoltaik sektörü teknolojik gelişmelere açık, yoğun AR-GE yapılan bir sektör olduğundan, geliştirilen yeni teknolijik ürünler ve yeni standartlarla belirlenmiş yeni test teknikleri takip edilerek, bu testlerin uygulanmasına özen gösterilmelidir.