01-NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

Çünkü Güneş Enerjisi Geleceğin Teknolojisi
Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla güneş enerjisi sofistike ve hızla gelişen bir teknolojiye sahiptir. Yarı iletken maddelerden oluşan hücrelerle güneşten aldığı ışığı elektrik enerjisine çeviren panel teknolojisi yararının fark edilmesi ve kullanımının artmasıyla her geçen yıl daha da fazla gelişmekte, verimliliğinin artmasıyla daha az yer kaplayarak daha fazla elektrik üretmekte. An itibariyle ticari anlamda dünya çapında kullanımı ağırlıklı olarak yaygın olan c-Sİ FV ve hala gelişmekte olan tam ticarileşmemiş perovskite, quantum-dot, CdTE gibi güneş enerjisi teknolojileri bulunmakta. Gelişmekte olan bu yeni teknolojiler, verimlilikte daha yüksek oranları hedeflemekle birlikte ve yıkıcı ( disruptive) teknolojiler olarak da enerji endüstrisinde alışılmışın dışında olan değişimi tetikleyecektir.

Sınırsız ve Demokratik Kaynak
Gücünü Güneş’ten alan bu temiz elektrik üretimi kaynağı, dünya döndüğü sürece, coğrafi ve ulusal hiçbir sınır tanımaksızın bize enerji için ihtiyacımız olandan fazlasını sağlamaya devam edecek.

Temiz ve Çevreyle Uyumlu
Karbon salımının enerji tedariği kriterleri anlamında herşeyden daha çok ön plana çıktığı ve birkaç sene içinde en temel kriter olacağı bir zamanda yaşıyoruz. Güneş enerkisi, kullanım ömrü boyunca 4gCO2e/kWh karbon salımıyla risksiz ve en düşük karbon salım değerlerinden birine sahiptir. Öte yandan gelişen ve hızlı teknolojisi nedeniyle içinde bulunduğu coğrafya ve iklim koşullarına en kolay adapte edilebilir kaynak olması çevreyle uyumunun bir diğer göstergesidir. Artık herhangi bir tarımsal üretime konu olmayan, çorak arazilerde kurulabiliyor olmasının yanı sıra agrivoltaik ile tarım yapılan arazilerde de ikili bir kullanım sağlamakta, çiftçiye alternatif bir teşvik sağlamaktadır.

Dağıtık
Dağıtık enerjinin ‘’ürettiğin yerde tüket’’ prensibini son kullanıcılara yani meskenlere, ticari ve endüstriyel kullanıcıya kendi elektriğini üretme fırsatını vererek sağlayan güneş enerjisi, enerji karmamızda payı arttıkça ülkemizin de en büyük sorunu olan kayıp-kaçağın azalması yönünde de önemli oranda katkı sağlayacaktır. Dijital şebeke altyapısı geliştikçe, dağıtık yapıdaki bu küçük ölçekli kurulumlar şebekenin yükünü hafifletecek ve enerji yönetimi anlamında daha stabil bir enerji akışı sağlayacaktır.

Uygun Maliyetli
Güneş enerjisi fotovoltaik modül teknolojisi maliyeti en hızlı düşen ve günümüz koşullarında yatırımcı uygun koşulları sağladığı takdirde herhangi bir teşviğe ihtiyaç duymaksızın kendini amorti eden bir duruma gelmiştir. 2010-2019 yılları arasında fotovoltaik modül maliyetlerinde %82 oranındaki düşüş, güneş enerjisinin dünyadaki yayılımının da en önemli nedenlerinden biridir. Yayılmaya devam ettikçe, bu alandaki tecrübeli insan kaynağı artmakta, projeleri hayata geçirme yönündeki maliyetlerde paralel bir şekilde düşmektedir. Yanısıra, işletme-bakım maliyetleri açısından da diğer tüm enerji kaynaklarına kıyasla çok daha ekonomik bir kaynaktır. Son senelerde dünya çapında yapılan büyük ölçekli yarışmalarda da rekor fiyatlar verilmiştir. 1,32$cent/kWh fiyatla sonuçlanan Portekiz’de gerçekleşen ihale bunun çarpıcı örneklerinden biridir.

İstihdam
Güneş enerjisi diğer tüm kaynaklara kıyasla çok daha fazla istihdam sağlamaktadır. Avrupa’da 1 TWh güç başına güneş enerjisinin yarattığı iş olanağı 1.100 iken, bu rakam rüzgarda 600, hidroda 300, doğalgaz ve kömürde ise 100 kişidir. Sektör, bu iş olanaklarının %75’ini yerelde oluşturduğu için, bu anlamda ulusal ekonomiye katkısı da yüksektir. Proje geliştirme safhasında, üretiminde, kurulumunda, işletme ve bakımında, denetiminde ve bunları destekleyen finans, lojistik gibi pek çok alanda sürekli ve geçici istihdam talebi yaratan güneş enerjisi, geleceğin teknolojileri içinde kalifiye bir işgücü altyapısı sağlamaktadır.

Yerlileştirilebilir
Yerlilik her ulusal ekonomi için olduğu gibi bizim için de stratejik önemde bir konudur. Bu konuda ülke olarak doğru konumlanmamız, halihazırda bir ihracat merkezi olarak anılan ülkemizin gücünü sürdürülebilir olarak arttıracak ve bu gelişen teknolojiyle uluslararası düzeyde rekabetçi olmamızı sağlayacaktır. Maliyetlerin bu denli düştüğü bir dönemde, dünya çapında hızla yayılmakta olan bu teknolojiye yapılacak araştırma geliştirme yatırımı kritiktir.

Bağımsız
Güneş enerjisi gibi sınırsız bir kaynaktan üretilen elektrik, başta sisteme yapılan yatırım haricinde kaynağın tedariğine yönelik kömür, doğalgaz gibi başkaca bir yatırım gerektirmez. Dolayısıyla ne şebekede olan bir sorun ne de hammadde fiyatındaki dalgalanmalar, güneşten elde edilen elektriğe etki etmez, kişiyi bağımsız kılar.