01-NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

Çünkü Güneş Enerjisi Geleceğin Teknolojisi
Yarı iletken maddelerden oluşan hücrelerle güneşten aldığı ışığı elektrik enerjisine çeviren panel teknolojilerinin sürekli gelişmesi ile kullanımı da artmaktadır. Günümüzde ticari anlamda dünya çapında kullanımı ağırlıklı olarak yaygın olan çok kristalli (polykristal) ve tek kristalli (monokristal) silikon temelli ürünler ve hala gelişmekte olan tam ticarileşmemiş perovskite, quantum-dot, CdTE gibi güneş enerjisi teknolojileri bulunmaktadır. Gelişmekte olan bu yeni teknolojiler, verimlilikte daha yüksek oranları hedeflemekle birlikte ve yıkıcı (disruptive) teknolojiler olarak da enerji endüstrisinde alışılmışın dışında olan değişimi etkileyecektir.

Temiz ve Çevreyle Uyumlu
Karbon emisyonunun enerji tedariki kriterleri anlamında her şeyden daha çok ön plana çıktığı ve birkaç sene içinde en temel kriter olacağı bir zamanda yaşıyoruz. Güneş enerjisi, kullanım ömrü boyunca 4gCO2e/kWh karbon salımıyla en risksiz ve en düşük karbon salım değerlerine sahiptir.

Dağıtık
Dağıtık enerji üretimi ‘ürettiğin yerde tüket’ prensibiyle, mesken, ticari ve endüstriyel kullanıcılara kendi elektriğini üretme fırsatını güneş enerjisi ile vermektedir. Enerjinin tüketilen yere yakın üretilmesiyle hatlarda oluşan enerji kaybının azalmasına katkı sağlayacaktır.

Uygun Maliyetli
Güneş enerjisi fotovoltaik modül teknolojisinin maliyeti günümüz koşullarında hızla düşerek yatırımcıya uygun koşulları sağlamaktadır. 2010-2019 yılları arasında fotovoltaik modül maliyetlerinde %82 oranındaki düşüş, güneş enerjisinin dünyadaki yayılımının da en önemli nedenlerinden biridir.

İstihdam
Güneş enerjisi diğer tüm kaynaklara kıyasla çok daha fazla istihdam sağlamaktadır. Avrupa’da 1 TWh güç başına güneş enerjisinin yarattığı iş olanağı 1.100 kişi iken bu rakam diğer kaynaklarda daha azdır. Sektör, bu iş olanaklarının %75’ini yerelde oluşturduğu için, bu anlamda ulusal ekonomiye katkısı da yüksektir.

Yerlileştirilebilir
Yerlilik, güneş enerjisi sektöründe stratejik bir öneme sahiptir. Bu konuda ülke olarak doğru konumlanmamız gereklidir. Maliyetlerin bu denli düştüğü rekabetçi bir dönemde, dünya çapında hızla yayılmakta olan bu teknolojiye yapılacak araştırma geliştirme yatırımları kritiktir.

Bağımsız
Güneş enerjisi gibi sınırsız bir kaynaktan üretilen elektrik, ilk yatırım maliyeti haricinde kaynağın tedarikine yönelik kömür, doğalgaz gibi başka bir yatırım gerektirmez. Bu sebeple kişiyi bağımsız kılarak sürdürülebilir enerji üretimi sağlar.