10-GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

Güneş panellerinin ömrünün hesaplanmasında kullanılan ürünlerin yanında yaşam ömrünü belirleyen çeşitli faktörler vardır. Panel çeşidi, sistemin nerede kurulduğu, iklim, panel temizliği ve bakımı güneş panellerinin ömrünün hesaplanmasında sorulması gereken sorulardan birkaçıdır.

Tipik bir güneş panelinin ortalama ömrü 20-25 yıl arasındadır. Bu süre, kullanıma, bakım şartlarına, iklime ve içinde bulunulan dış etkenlere göre değişebilmektedir. Bu süreden sonra paneller hala elektrik üretmeye devam edecek ancak üreticinin belirttiği elektrik üretim sürelerinde önemli miktarda azalma olacaktır.

En iyi örnekte bir panelin yıllık %0,25 degradasyona uğrayarak 25 yıl sonunda %92 verimlilikle çalışabilir nitelikte olmaktadır. Ancak en iyi koşulları sergileyen bu örnek yanı sıra genel endüstri pratiğinde paneller 40 yıl sonunda taahhüt edilen orijinal üretimlerinin %70’ini sağlayabilecek konumdadırlar. Yine de bu göstergelerin genel ortalamalar olduğu ve dış koşullara bağımlı olarak değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Güneş panelleri üreticisi hem ürün garantisi hem de performans garantisi sağlar. Ürün garantisi paneli üretimde olan herhangi bir hataya karşı garanti altına alırken, performans garantisi hizmet ömrü boyunca belli bir miktar elektrik üretimi sağlayacağına yönelik verilen 20-25 yıllık garanti süresidir.

Güneş panellerinin beklenenin ötesinde yıpranmasında etkili olan belli faktörler bulunmaktadır, kurulum yapılan koşullara göre bu faktörler bazen tek başına bazen hep bir arada etki etmektedir. Kaçınılmaz olan koşullardan biri termal döngüdür. Bir panelin ısı değişimlerinden kaynaklanan farklara tabi olması neticesinde birleştirmeden kaynaklı arızalar ve hücrelerde çatlamalar olabilmekte bu da uzun vadede yıpranmaya sebep olmaktadır. Her ne kadar bir panel ısı değişim farkları dikkate alınarak yaşlandırma testlerine tabi tutulsa da, bu faktör diğer faktörlerle örneğin rüzgarlı bir alana kurulu bir sistem olması, kum, nem gibi etkenlerle birleşince beklenenin ötesinde yıpranabilmektedir. Bu konu üreticiler tarafında sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla iyileştirilmekte ve paneller en ağır koşullar altında test edilmektedir.

Belirtilen ticari ömrünü tamamlayan paneller, belli bir bakım ve onarımdan geçirilerek daha küçük ölçekli kullanımlara aktarılabilir çünkü yine ciddi miktarda elektrik üretebiliyor olacaktır. Ayrıca paneller içlerindeki değerli malzemeler nedeniyle geri dönüşüme girebilir. Paneldeki bileşenlerin çoğu, tekrar panel üretiminde kullanmak üzere dönüştürülebilir, bu da endüstri için önemli bir kazanım olur ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.