10-GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

Tipik bir güneş panelinin ortalama ömrü 20-25 yıl arasındadır. Bu süre, kullanıma, bakım şartlarına, iklime ve içinde bulunulan dışşal koşullara göre değişebilmektedir. Bu süreden sonra paneller hala elektrik üretmeye devam edecek ancak üreticinin belirttiği elektrik üretim sürelerinde önemli miktarda azalma olacaktır.

Güneş panellerinin iyi koşullar altında planlı şekilde bakım gördüğü takdirde daha uzunca bir süre elektrik üretmesi mümkündür. Burada panellerin herhangi bir oynak parçasının bulunmaması sebebiyle de arızalanmamasının bu belirlenen sürecin görece uzunluğundaki payı büyüktür.

En iyi örnekte bir panelin yıllık %0,25 degradasyona uğrayarak 25 yıl sonunda %92 verimlilikle çalışabilir nitelikte olmaktadır. Ancak en iyi koşulları sergileyen bu örnek yanısıra genel endüstri pratiğinde paneller 40 yıl sonunda taahhüt edilen orjinal üretimlerinin %70’ini sağlayabilecek konumdadırlar. Yine de bu göstergelerin genel ortalamalar olduğu ve dış koşullara bağımlı olarak değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Panellerin ömrü konusunda araştırmalar ve testler devam etmekte, daha uzun süreler sıkça gündeme gelmektedir. Pazardaki hızlı gelişme ve panel üretimi üzerindeki maliyet baskısı da panellerin hizmet süreleri üzerine karmaşık tedarik zinciri oluşumlarına sebep olmuştur. Buradaki farklılaşmaya rağmen belli standardı sağlayan paneller arasında hizmet süreleri ve degradasyon anlamında az bir fark vardır.

Güneş panelleri üreticisi hem ürün garantisi hem de performans garantisi sağlar. Ürün garantisi paneli üretimde olan herhangi bir hataya karşı garanti altına alırken, performans garantisi hizmet ömrü boyunca belli bir miktar elektrik üretimi sağlayacağına yönelik verilen garantidir, bu da genel olarak 20-25 yıl arasında bir süredir. Bu süre içinde panel çok daha kısa bir süre içinde kendine yapılan yatırımı geri ödeyecektir. Öte yandan, ‘enerji geri ödeme süresi’ni yani üretimi esnasında harcanan enerjiyi karşılayacak kadar temiz enerjiyi de aylarla sınırlı kısa süre içinde üretecektir. Böylelikle güneş panelinin karbon ayak izi konusunda daha sorumlu bir sürece sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Güneş panellerinin beklenenin ötesinde yıpranmasında etkili olan belli faktörler bulunmaktadır, kurulum yapılan koşullara göre bu faktörler bazen tek başına bazen hep bir arada etki etmektedir. Kaçınılmaz olan koşullardan biri termal döngüdür. Bir panelin ısı değişimlerinden kaynaklanan farklara tabi olması neticesinde birleştirmeden kaynaklı arızalar ve hücrelerde çatlamalar olabilmekte bu da uzun vadede yıpranmaya sebep olmaktadır. Her ne kadar bir panel ısı değişim farkları dikkate alınarak yaşlandırma testlerine tabi tutulsa da, bu faktör diğer faktörlerle örneğin rüzgarlı bir alana kurulu bir sistem olması, kum, nem gibi etkenlerle birleşince beklenenin ötesinde yıpranabilmektedir. Yıpranmaya dair bazı etkenler ön görülebilmekte dolayısıyla kısmi ya da tam olarak geçilebilmekte ya da yatırım planı tüm bu etkenler göz önüne alınarak yapılmaktadır. Yine bu konu üreticiler tarafında sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla iyileştirilmekte ve paneller en ağır koşullar altında test edilmektedir.

Yıpranmaya yol açan tüm faktörleri kısmi de olsa yönetebilmek düzenli ve titiz bir bakımla mümkündür. Böylelikle paneller hizmet süreleri boyunca taahhüt edilen performanslarını önemli ölçüde sağlarlar.

Belirtilen ticari ömrünü tamamlayan paneller, belli bir bakım ve onarımdan geçirilerek daha küçük ölçekli kullanımlara aktarılabilir çünkü yine ciddi miktarda elektrik üretebiliyor olacaktır. Ancak projenin gereksinimine göre panellerin tekrar bir teste tabi tutulması ve sertifikasyonu talep edilebilecektir. Ayrıca paneller içlerindeki değerli malzemeler nedeniyle geri dönüşüme girebilir. Paneldeki bileşenlerin çoğu, tekrar panel üretiminde kullanmak üzere dönüştürülebilir, bu da endüstri için önemli bir kazanım olur ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.