24-NE KADAR ELEKTRİK ÜRETEBİLİRİZ

Ne kadar elektrik üretilebileceği her şeyden önce kurulumun yapılacağı fiziksel şartlara bağlıdır. Öztüketim için kurulacak bir güneş enerjisi sisteminde, ilgili hanenin geçmiş dönem faturalarına bakılarak tüketim ihtiyacı saptanabilir. Ancak buradaki önemli nokta, tüketim ihtiyacıyla birlikte bu tüketime konu olacak üretimin sağlanabilmesine elverişli koşulların da var olabilmesidir. Çatının yapısı, ne kadar güneş ışığı aldığı, kurulum yapılmasına uygun alan olması gibi faktörler beraber değerlendirildiğinde ne kadar elektrik üretilebileceğine dair doğru bir fikir verir.

Fotovoltaik paneller aynı zamanda yarı iletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen ya da daire şeklinde biçimlendirilen güneş panelleri genelde 100 cm2 alana sahiptir; kalınlıkları ise ortalama 0,2 ila 0,4 mm arasındadır. Yüzeyden ışık düştüğü zaman, uçlarında enerji gerilimi oluşur; pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir ve bu enerji ile elektrik üretimini gerçekleştirir. Eğer güç akışı arttırılmak isteniyorsa bu durumda çok sayıda güneş paneli birbirine bağlanabilir ve yüzeye monte edilebilir.

Güneş enerjisi panelleri çıkış güçlerine göre kategorize edilir. Watt bazında çıkış gücü ne kadar fazlaysa, panelin elektrik üretimi oranda daha yüksek olacaktır. Yüksek çıkış gücü, daha yüksek üretim değerleri elde etmek için tercih edilebilir olsa da, panel verimliliği gibi güneş paneli performansını etkileyen başka faktörler de vardır.

3-5 kW arasındaki bir sistem ortalama bir evin uzun vadede elektrikten tasarruf etmesini sağlayacak, lokasyona bağlı olarak 6-7 saat elektrik üretecektir. Sistem tasarlanırken, ileride depolama da entegre edilecek şekilde düşünülürse tüm elektrik üretimi ve tüketimi için bağımsız bir profil kazanılabilir.

Işınım değerlerine ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterse de, Türkiye’de ortalama 10kW’lık bir çatı kurulumunun yılda 15.000 kWh/ yıl elektrik üretebilir.

Çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen hanelerin elektrik tüketimini dikkate alarak bir hesaplama yapması yerinde olacaktır. Ortalama ömrü 25 hatta daha uzun olan güneş enerjisi sistemlerinin, tüketimi yüksek olan hanelerde kendini makul bir süre içinde amorti edecektir. Bu süreler ticari ve endüstriyel çatılar için, tüketimleri çok daha yüksek olacağından daha kısadır. Bu noktada, güneş panellerinin maliyetinin de hızla düştüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Hızla düşen maliyetler, gelişen teknoloji ve iyileştirilen şebeke yapısı ile güneş enerjisi sistemleri büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru yayılım göstermeye devam etmektedir.