24-NE KADAR ELEKTRİK ÜRETEBİLİRİZ

Ne kadar elektrik üretilebileceği her şeyden önce kurulumun yapılacağı fiziksel şartlara bağlıdır. Öztüketim için kurulacak bir güneş enerjisi sisteminde, ilgili hanenin geçmiş dönem faturalarına bakılarak tüketim ihtiyacı saptanabilir. Ancak buradaki önemli nokta, tüketim ihtiyacıyla birlikte bu tüketime konu olacak üretimin sağlanabilmesine elverişli koşulların da varolabilmesidir. Çatının yapısı, ne kadar güneş ışığı aldığı, kurulum yapılmasına uygun alan olması gibi faktörler beraber değerlendirildiğinde ne kadar elektrik üretilebileceğine dair doğru bir fikir verir.

Güneş enerjisi panelleri çıkış güçlerine göre kategorize edilir. Watt bazında çıkış gücü ne kadar fazlaysa, panelin elektrik üretimi oranda daha yüksek olacaktır. Yüksek çıkış gücü, daha yüksek üretim değerleri elde etmek için tercih edilebilir olsa da, panel verimliliği gibi güneş paneli performansını etkileyen başka faktörler de vardır.

Eğer depolamalı olarak tasarlanmıyor ise, sistem şebekeye bağlı olarak kurulacaktır. Güneşten elde edilen elektrik anında tüketilecek, ihtiyaç fazlası elektrik şebekeye verilecek, güneş battıktan sonraki saatlerde ise şebeke elektriği kullanılacaktır.

3 ile 5 kW arasındaki bir sistem ortalama bir evin uzun vadede elektrikten tasarruf etmesini sağlayacak, lokasyona bağlı olarak 6-7 saat elektrik üretecektir. Sistem tasarlanırken, ileride depolama da entegre edilecek şekilde düşünülürse tüm elektrik üretimi ve tüketimi için bağımsız bir profil kazanılabilir

Işınım değerlerine ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterse de, Türkiye’de ortalama 10kW’lık bir çatı kurulumunun yılda 15.000 kWh/ yıl elektrik üretebilir.

Vergi ve ve fonlar hariç tükettiğimiz elektriğin fiyatı ise aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

Enerji Bedeli (TL) = Birim Elektrik Fiyatı (TL / kWh) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)

Birim Elektrik Fiyatı EPDK tarafından 2020 yılı Temmuz ayı Tek Terimli Mesken Abonesi görevli tedarik şirketi kullanıcılar için 57,2876 kuruş / kWh olarak belirlenmiştir. (Her abone “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları” ndan kendi birim elektrik fiyatını tespit etmelidir.)

Çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen hanelerin elektrik tüketimini dikkate alarak bir hesaplama yapması yerinde olacaktır. Ortalama ömrü 25 hatta daha uzun olan güneş enerjisi sistemlerinin, tüketimi yüksek olan hanelerde kendini makul bir süre içinde amorti edecektir. Bu süreler ticari ve endüstriyel çatılar için, tüketimleri çok daha yüksek olacağından daha kısadır. Bu noktada, güneş panellerinin maliyetinin de hızla düştüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Hızla düşen maliyetler, gelişen teknoloji ve iyileştirilen şebeke yapısı ile güneş enerjisi sistemleri büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru yayılım göstermeye devam etmektedir.