17-GÜNEŞ SANTRALLERİNDE KALİTE

Teknolojisi hızla gelişen, son yıllarda yapılan çok sayıda kurulumla sektör tecrübesi artan güneş enerjisi sektöründe ekipman seçimi kadar iyi planlama ve kurulum da sisteme dair kalitenin güvencesidir. Bu sayede işletmeye geçecek olan santralde karşılaşılabilecek teknik riskler azalır, düzenli bir performans elde edilir.

Saha denetimlerine göre güneş enerjisi santrallerinde en sık karşılaşılan sorunlar aşağıdaki şekildedir;

– Güneş enerjisine son yıllarda hızla artan talep sonucu fırsatçı bir yaklaşımla, piyasaya fiyat seviyesi ve kalitesi düşük ürünler sürülmesi

– Kurulum hataları

– Inverter DC yükleme analizlerindeki yetersizlik nedeniyle performans oranının alt seviyelerde kalması

– Kusurlu panellerin saptanamaması, dolayısıyla hatalı panellerin sistem kurulumuna dahil edilmesi

– Panel ve inverterlerde hatalı montaj

– Kablolama, topraklama ve taşıyıcı sistem hataları

Sistem maliyetinde ağırlığı ne olursa olsun, tüm ekipmanın birbirine uyumlu, sertifikalı parçalardan seçilmesi sistemin sürekli arzu edilen performansı göstermesinin en başat gerekliliğidir.

Sistemin bütününde kaliteyi garanti altına almak için;

– Uluslararası standartları sağlayan, test edilmiş yerli/yabancı paneller tercih edilmeli ve kurulum öncesi herhangi bir üretim hatası ya da taşımadan kaynaklı bir sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

– Panel üreticisi gerekirse ve eğer mümkünse yerinde ziyaret edilmeli ve üretim prosesleri incelenmelidir.

– Ürün ve performans garanti sözleşmeleri kapsamları dikkatle incelenmelidir.

– Panel montajları arazi, iklim ve çevre koşullarına uygun olarak, sonrasında herhangi bir müdahalenin hızlıca gerçekleştirilebileceği şekilde yeterli boşluklar bırakılarak yapılmalıdır.

– Inverterler topraklamasına dikkat edilerek ve dışsal koşullara karşı koruma altına alınacak şekilde sisteme entegre edilmelidir.

– Kullanılan kabloların uygun kalitede ve titiz bir işçilikle sisteme dahil edildiğine emin olunmalıdır.

– Konstrüksiyon, arazi ve içinde bulunulan iklim koşullarına uygun olarak üretilmeli ve sistemi ortalama ömrü boyunca sağlıklı bir şekilde taşıyacağı düşünerek kurulmalıdır.

– Sistemin performansın devamlı olabilmesi için düzenli bakım-onarım anlaşmasının kapsamı değerlendirilmelidir.

– Tüm yukarıdaki noktaları tesis edecek ana koşul, yatırımın gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan proje geliştirici, EPC, denetim firması, tedarikçi gibi tüm proje ekibinin hassasiyetle seçilmesidir. Kendi konularında uzman olan ekiplerle çalışmak sistemin uzun ömürlü performansını tesciller.