48-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu ticari olarak kullanılabilecek, verimli yeni teknolojilere yönelik umut vadeden pek çok gelişme olmaktadır. Bu gelişmeler, kaynak çeşitliliği sağlama ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli katkı sağlayacaktır.

Güneş enerjisi alanında gelişen teknolojiler özetle şöyledir;

Perovskit

Üçüncü nesil olarak anılan perovskite güneş pillerinin hızla gelişmesi güneş enerjisi sektörünün yükselen yıldızı haline gelmesini sağladı. Ayrıca, son birkaç yılda yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda verimlilikte önemli artışlar elde edilmiş ve Haziran 2018 itibariyle %27,5 seviyelerine ulaşmıştır.

Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri

Güneş ve suyun kombinasyonu olan yüzer güneş enerjisi santralleri, güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarının enerji üretimindeki payını yakın gelecekte daha da üst seviyelere getirecektir. Yüzer GES’ler kurulacak karasal alandan tasarruf sağlayarak arazi veya çatı sistemleri yerine enerji üretimi için tercih edilmektedir. Yüzer GES’ler su yüzeyinin çoğunu kaplayan aynı zamanda yosun oluşumunu sınırlandırmaktadır ve suyun doğal soğuma etkisinden dolayı yüzer güneş enerjisi sistemi daha verimli çalışmakta, alandaki suyun buharlaşmasını azaltma yönünde katkı sağlamaktadır.

Binaya Entegre Fotovoltaik BIPV(Building Integrated Photovoltaics)

Bu sistemler binanın, çatısından cephesine, tentesine kadar tüm elverişli alanlarına uygulanabilecek şekilde tasarlanmaktadır. BIFV’ler mimari tasarım aşamasında planlandığından, çatıya kurulan sistemlere kıyasla çok daha estetik görünümlüdür.

Solar Tabakalar

İnce bir film gibi tasarlanan solar tabakalar otobüs camlarına uygulanan reklamlara benzerler. Araştırmalar göre solar ince-film tabakalar ışığı seçici bir şekilde filtreleyebilmesiyle yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Solar Kumaş

Bu konuda yapılan çalışmalarda, her kumaş lifi güneş enerjisi içerecek şekilde bir solar kumaş geliştirilmektedir. Bu solar lifler tişört, manto gibi çok çeşitli giyim malzemesine uyarlanabilmekte, hem giyen kişiyi sıcak tutmakta hem de enerji üretip örneğin telefon şarj edebilmektedir.

Fotovoltaik Solar Gürültü Bariyerleri

Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde gürültü kirliliği önemli bir sorundur. Bu konunun üstesinden gelmek için ABD’de birçok eyalet 3.000 millik trafik gürültü bariyeri kurmuştur. Gürültü bariyerlerinin böylesine yoğun kullanıldığı ABD’de şu anki amaç bu bariyerlerden aynı zamanda enerji elde etmektedir.