16-EPC SEÇİMİ

Yaygın olarak ‘EPC’ olarak geçen, ‘Engineering, Procurement and Construction’ın yani ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ sözcüklerinin kısaltmasıdır ve günlük piyasada sıkça kullanılan terminolojilerden biridir. Doğru EPC seçimi, uzun ömürlü bir santral için, kaliteli ekipman seçimi kadar önemlidir.

Öncelikle bakmanız gereken EPC’nin güneş sistem kurulumlarındaki zamana ve kurulu güce dair tecrübesidir. Buradaki çeşitlilik örneğin daha düşük kurulu güçlerden daha yüksek kurulu güçlere yayılan farklı referanslar, EPC’nin tecrübe derinliğine dair iyi bir gösterge oluşturacaktır. Farklı koşullar altında yapılan kurulumlar, karşılaşılan güçlük ve problemlerin çeşitliliğine işaret edebilir, bu da EPC’nin her koşula hazırlıklı olması, bir projeyi tüm incelikleriyle değerlendirebilmesine olanak sağlayan bir altyapısı olduğunu gösterir. Her proje ister çatı ister arazi kurulumu olsun, içinde bulunduğu coğrafi ve iklim koşullarına göre kendine özgüdür. Kendine özgü bu koşullar, tecrübeli bir EPC gözünden olası sorunları en baştan öngörebilecek şekilde değerlendirilir ve proje kurulum şartları buna göre oluşturulur. İşi yaparken gösterilen özen ve kalite, uzun yıllar boyunca sorunsuz elektrik üreten bir güneş enerjisi tesisiniz olacağını en baştan garanti eder.

Mühendislik

Kalifiye bir EPC firmasının, projeyi yetkilendirilmesinden kurulum sürecinin sonuna kadar takip edebilecek kalifiye mühendis ve saha elemanlarından oluşan bir ekibi bulunmalıdır. Bu ekibin yerel standartlar gereğince ilgili sertifikaları bulunmasına dikkat edilmelidir. Mühendislik hatalarına karşın projeye dair dikkatli bir değerlendirme ve olası risklere ilişkin saptamayla bu doğrultuda bir aksiyon planı oluşturulmalıdır.

Tedarik

Fotovoltaik sisteme dair tüm ekipmanlar en iyi performansı verecek şekilde ve projenin içinde bulunduğu koşullara uygun olarak seçilmelidir. EPC firması, ilgili ekipmanı sertifikalı tedarikçilerden, en iyi fiyat, güvenilir performans ve bütçeye uygunluğunu gözeterek seçer. Düşük kaliteli bir ekipman seçimi arıza çıkartarak, elektrik üretiminde verimliliği düşürebilir ya da daha kötü senaryoda elektrik üretimini kesintiye uğratabilir. Düşük kalite bir panel elektrik üretiminin performansının yıllar içinde ön görülenin ötesinde düşmesine neden olacaktır. Bu ekipmanın lojistiği de zamanlı ve sağlam bir şekilde kurulum yapılacak noktaya varması için titizlikle planlanmalı ve takip edilmelidir.

Kurulum

Elektriksel bağlantıları yapacak ekip ilgili sertifikalara sahip olmalıdır. Güvenlikten yoksun bir kurulum ilerleyen zamanda sistem doğal koşullara maruz kaldıkça ciddi problemlere sebep olabilir. Örneğin kötü ya da ilgili korumadan yoksun döşenmiş solar kablolar yangına yol açabilecektir. Karşılaşılan çoğu problem, kurulumun tek bir aşamasından değil farklı aşamalarında yapılan hatalardan ve bunların etkileşimlerinden kaynaklanır. Bu yüzden kurulumda çalışan ekip, organize ve iyi bir iletişim akışı içinde olmalıdır, dolayısıyla proje yöneticinin rolü de sürece tam hakimiyet ve kusursuz işlemesi için kritiktir.

EPC firmasına karar verirken tüm aşağıdaki kriterler en baştan anlaşılamasa bile, referans listesi, kurulu güç tecrübesi yatırımcıya ilk adımda doğru bir fikir verecektir. EPC’nin günümüzde de sürmekte olan projeleri, geçmişte yaptığı projelerin doğru bir şekilde hayata geçirildiğine dair olumlu bir işarettir.

– Kurulu güç ve proje çeşitliliği bakımından iyi bir referans listesi olmalıdır.
– EPC firmaları taahhütlerine uygun, projeyi zamanlı bir şekilde harekete geçirecek şekilde çalışmalıdır.
– Yasal mevzuatı yakın takip etmeli, yatırımcıyı projeyi etkileyebilecek olası mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirmelidir.
– Sektörün geçmişine ve güncel durumuna ilişkin olarak tam bilgi sahibi olmalı, projeyi risklere bağışık bir şekilde tasarlamalıdır.
– Kalite ve fiyat konusunda proje için en uygun ekipmanı seçip, eleyebilecek donanımda olmalıdır.
– Finansal yapısı, projenin zamanlı yürümesini sağlayacak şekilde elverişli olmalıdır.
– Bağımsız bir arıza-bakım ekibi olmalı, herhangi bir arıza halinde en kısa sürede müdahale edebilmelidir.