44-ELEKTRİKLİ ULAŞIM

Günümüzde temiz enerjiye yönelim ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ciddi oranlarda artmış ve fosil yakıtlı kaynakları geride bırakan gelişimine devam eden bir konuma gelmiştir.

Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla içten yanmalı motorların neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçilecek, bu motorlardan kaynaklı karbon emisyonları da kayda değer miktarda azalacaktır. Yakın zamanda tecrübe edilen Covid-19 salgınıyla birlikte hükümetlerin getirdiği kısıtlayıcı önlemler karbon emisyonlarında %17 düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Bu düşüşün yaklaşık yarısının motorlu araç kullanmadaki azalmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu örnek, elektrikli ulaşıma geçilmesinin ne kadar çarpıcı sonuçlar doğuracağının bir göstergesidir.

Elektrikli Ulaşımın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

· Fosil yakıtların oluşturduğu hava kirliliğinin ve karbon emisyonlarının azaltılması

· Döngüsel ekonomiye katkı sağlanması

· Daha kalifiye bir işgücü oluşturulması

· Petrol bağımlılığının azaltılması

· Gürültü kirliliğinin azalması

· Düşük yakıt ve işletme maliyetleri

Dezavantajları

· Yüksek üretim maliyetleri

· Kamusal alanlarda şarj istasyonu alt yapısının kısıtlı olması

· Kısıtlı yedek parça ulaşımı

· Bataryaların maliyeti

Türkiye

Ülkemizde elektrikli ulaşım konusundaki gelişmeler daha ağır ancak yine de kayda değerdir. Güçlü teşvik ve destek mekanizmalarının varlığı, elektrikli araç piyasasının gelişimi için çok kritiktir. TEHAD verilerine göre 2019 yılı itibariyle 1500’e ulaşan elektrikli araç sayısı önümüzdeki 5 sene içinde temiz enerji ekosisteminin politik, ekonomik ve piyasa bazlı boyutlarda gelişimiyle katlayarak artacaktır. 2030’da Türkiye’de satılan araçların %29’unun elektrikli araç olması bekleniyor.

Türkiye’nin yerli araç projesi olan TOGG’un elektrikli araç olarak planlanması ülkemiz adına buna verilen önemi simgeleyen dikkat çekici bir adımdır. TOGG ile birlikte Türkiye’de de dönüşüm hızının artması beklenmektedir. Yanı sıra, toplu taşımada da elektrikli ulaşımdan yana gelişmeler olmaktadır. Türkiye geneli toplu ulaşım sisteminde bugüne kadar gerçekleştirilen elektrikli otobüs alım ihalelerinde toplamda 32 adedi troleybüs olmak üzere, 119 adet elektrikli toplu ulaşım aracı 8 belediye tarafından ihale edilmiştir.