03-DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerji teknolojisi yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe, dünya enerji kullanımındaki payı ivmeli bir şekilde artmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi 2019’da dinamik seyrini sürdürerek 133 TWh’lik bir artışla %22 seviyelerinde bir yükselme trendi izlemiş ve 720 TWh’e ulaşmıştır.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın ‘Sürdürülebilir Gelişim Senaryosu’na göre 2030 yılına kadar yıllık %15 artacağı, toplam üretimde 2019’da 720 TWh olan payını 3.300 TWh’e ulaştıracağı düşünülmektedir. 2019 yılı itibariyle güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı %3’e ulaşmış durumdadır. Çin’in maliyetlerde kesintiye gitmesi ve güneş enerjisinin daha sağlıklı entegrasyonu için şebekedeki sorunları çözmeye yönelmesi dolayısıyla bu artış 2018’e kıyasla daha düşük seviyede kalmıştır.

Çin 205 GW
A.B.D. 76 GW
Japonya 63 GW
Almanya 49 GW
Hindistan 43 GW
İtalya 21 GW
Avustralya 15 GW
İngiltere 13 GW
Güney Kore 11 GW
İspanya 10 GW

Güneş enerjisi, enerji endüstrisinde oyunun kurallarının yeniden yazılmasında baş aktörlerden biri olmakla birlikte bireylerin ve şirketlerin kendi elektriğini üretmesine olanak sağlamaktadır. ‘Üreten Tüketiciler’ kavramını da hayatımıza sokan güneş enerjisinin, esnek ve çeşitli ölçeklerde kullanıma sahip olmasıyla enerji sektöründeki büyük ölçekli yatırımların yanında hem mesken elektrik üretimi, hem de ticari ve endüstriyel elektrik üretimi konusunda yerinde üretim fırsatları yarattı. Dünyada hem çatı hem arazi kurulumlarıyla ağırlıklı olarak gelişme gösteren güneş enerjisi, ilk defa elektrik üretimini bu denli yakınımıza taşınmasına vesile olan bir kaynak haline geldi.

Covid-19 gibi bir salgını tecrübe ettiğimiz 2020 yılı ise tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, yapım aşamasında gecikmeler ve dünya ekonomisinin toplu olarak sarsılmasıyla bazı yatırım planlarının askıya alınmasından kaynaklı olarak 2019’dan fazla bir büyüme sergilemeyeceği düşünülmektedir. Ancak yine de salgın koşullarına adapte olunmasıyla birlikte gelecek dönemde sektörün küresel çapta büyümesine devam edeceği bekleniyor. Yine de salgının zorladığı ekonomik koşullar, sektörün irili ufaklı pek çok oyuncudan oluşan yapısını daha konsolide bir yapıya doğru sürerek, 1-2 yıllık süre içinde birleşme ve satın almaların daha fazla gerçekleşebileceğinin işaretini vermektedir.