20-İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM

İşveren mühendisliği hizmeti, büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinde yatırımcı adına yürütülen, EPC şirketinin seçimi, projenin hayata geçme sürecinin tasarımdan inşaata kadar takibi ve periyodik raporlamalarını kapsar, tasarımın değerlendirilmesi, kalitenin ve performansın kontrolünü yaparak projenin doğru bir şekilde hayata geçirildiğinden yatırımcı adına emin olur. İşveren mühendisliği projenin hayata geçme sürecinde bir çapraz kontrol vazifesiyle riskleri minimize eder.

İşveren Mühendisliği aşağıdaki kapsamda alınabilen bir hizmettir;

– Projenin ön fizibilitesinin yapılması

Bu noktada amaç güneş enerjisi sisteminden beklenen üretim performansı ve saptanan maliyetlerle, yapılan yatırımdan ne süreyle geri dönüş sağlanabileceğinin anlaşılmasıdır. Seçilecek arazilere yönelik bir değerlendirmeden, optimal lokasyon seçimine, trafo uzaklıklarına, yapılması gereken olası iletim hattı/trafo yatırımlarına kadar yatırımcının maliyeti gerçekçi bir şekilde ortaya konur. Bu aşama teknoloji seçimi, EPC seçimi, finansal kaynak konusundaki takip eden aşamalara temel teşkil eder.

– Detaylı Proje Raporu:

Projenin bankalarla yapılacak finansman görüşmeleri için bir temel oluşturan hizmet kalemidir.

– EPC firması değerlendirme ve seçimi:

Güneş enerjisi sektörünün son yıllarda hızla büyümesiyle sektör değer zincirinde de derinlik kazanmış, sistem mühendisliğine, tedariğine ve kurulumuna ilişkin hizmet verene pek çok kalifiye EPC firması ortaya çıkmıştır. EPC firmasının seçiminde yatırımcının da değerlendirebileceği kriterler bulunmakla beraber, sektörün içinden uzman bir firmanın kıyas ve değerlendirmesi özellikle büyük ölçekli yüksek performans beklentisi olan projeler için çok daha etkin sonuç verebilme, projeye dair riskleri düşürmektedir. İşveren mühendisliğinin bu hizmet kaleminde EPC’lere yönelik olarak teklif içeriği standardize edilerek detaylandırılır, bu doğrultuda teklifler toplanarak değerlendirilir ve yatırımcının koşullarına uygun olarak en optimal seçim yapılır.

– Detaylı Tasarım Değerlendirmesi:

EPC tarafından yapılan mühendislik ve tasarım, seçilen ekipmanın uygunluğu da göz önünde bulundurularak sistemin işlevselliği açısından değerlendirilir.

– İnşaat süresince Süpervizyon

İnşaat süresinde olan ilerleme sahaya periyodik ziyaretlerle izlenir ve raporlanır. Mühendislik, Tedarik ya da inşaata yönelik herhangi bir problem varsa yatırımcı bu konuda zamanlı bir şekilde bilgilendirilir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

– Proje Kabulüne Yönelik İzleme ve Değerlendirme

Projenin geçici ve nihai kabulüne ilişkin test aşamaları izlenir ve belirtilen standartlar uyarınca gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gözlemlenir, EPC tarafından hazırlanan raporlar değerlendirilir ve yatırımcıya raporlanır.