SÖZLÜK

Açık Devre Gerilimi Nedir?

Fotovoltaik panelin standart test koşulları altında, uçları arasında herhangi bir yük yokken ölçülen gerilim değeridir. Bu değere göre paneller seri veya paralel bağlanır. Panelin artı ve eksi uçlarına bir voltmetre bağlanarak ölçülebilir.

Backsheet nedir?

Fotovoltaik Panel’in arka kısmının yalıtımını ve optimum scaklıkta çalışmasını sağlar. Fotovoltaik panel boyutuna göre kesilerek lamine edilir.

Batarya Yönetim Sistemi Nedir?

Son derece hassas olan pillerin şarj edilirken ihtiyaç duyduğu akım ve voltajı, korumaları gereken sıcaklık değerlerini, kalan şarj miktarını vs. pillere dair her şeyi kontrol eden sisteme batarya yönetim sistemi denir.

Eko-Anksiyete Nedir?

Çevreye insan faaliyeti ve iklim krizi tarafından verilen ve verilecek olan zarar konusundaki aşırı endişe duyulmasıdır.

Elektrikli Araç Nedir?

Elektrikli araç, klasik benzinli ve dizel otomobillerden farklı olarak, içten yanmalı motor yerine elektrik motorundan güç sağlayan taşıtlardır. Bu araçlarda kullanılan elektrik motorları batarya ve pil setleri aracılığıyla çalışır.

EPC Nedir?

‘Engineering Procurement and Construction’ kelimelerinin kısaltması olup, Türkçe ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ anlamına gelmektedir. Bu da müteahhit firmanın güneş enerjisi santralindeki tüm mühendislik, üretim, teslim ve montaj işlemlerini kendisinin üstlenmesi anlamını taşımaktadır.

EVA(Etilen Vinyl Asetat) Film Nedir?

Cam, güneş hücreleri ve backsheet arasını dolduran katmandır. Sıcak laminasyon ile güneş hücrelerini çevreler. Parçaları birbirine yapıştıran özel bir katmandır. Üretimde, güneş hücrelerinin her iki tarafına da uygulanır.

Fosil Yakıt Nedir?

Fosil yakıtlar yenilenemeyen bir enerji türüdür. Kömür, petrol gibi fosil yakıtları yakmak sera gazlarını arttıran başlıca aktivitelerdendir.

Güç Toleransı Nedir?

PV Panellerin güç değerleri değişiklik gösterebilir. Hücrenin, normal koşullarda verdiği güç minimum güç olarak değerlendirilir. Maksimum güç, hücre üretildikten sonraki testler sonucu teknik dokümanda belirtilir. Modüldeki hücre sayısına bağlı olarak bu sonuçlara göre bir tolerans değeri belirlenir.

Güneş Hücreleri Nedir?

Güneş ışınını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Yarı ilken bir diyot gibi çalışarak, fotoelektrik reaksiyonlar sonucu, enerji dönüşümünü gerçekleştirir.

Hibrit Araç Nedir?

Hibrit araçlar, normal araçlar gibi hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru ve bataryası bulunan otomobil türleridir. Geleneksel araçlardan EV’ye geçiş için ara bir tür olan hibrit elektrikli araçlar, temel güç kaynağı olarak yine akaryakıtı kullanır.

Hibrit Inverter Nedir?

Hibrit inverterler, enerji üretimin ihtiyaçtan daha fazla olduğunda akü gibi depolama elemanlarında toplanmasını veya şebekeye verilmesini sağlayan; üretimin ihtiyaçtan daha az olduğunda şebekeden enerji çekilmesini sağlayan çift yönlü inverterlerdir.

İklim Krizi Nedir?

İklim değişikliğinin sebep olacağı geri döndürülemez hasarı durdurmak veya azaltmak için acil bir şekilde harekete geçilmesi gereken duruma iklim krizi denir.

Inverter Nedir?

Inverterler güneş paneli ile beraber sistemin yapısını oluşturarak panellerin ürettiği doğru akımı alternatif akıma akıma çeviren ekipmanlardır. Enerji dönüştürücü görevi yapan inverterler şebekeden bağımsız sistemler için düşük gerilimli (12-48 V), şebeke bağlantılı sistemlerde yüksek gerilimli (110 V ve üstü) olarak kullanılır.

Kısa Devre Akımı Nedir?

Güneş panelinin kısa devre halinde, yani artı ve eksi uçlarını birbirine arada bir yük olmadan bağladığınız durumda ürettiği akım değeridir. Kısa devre olduğu için potansiyel fark 0’dır. Şarj regülatörü seçiminde bu değerden faydalanılır.

LCOE (Levelized Cost of Energy) Nedir?

Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti, bir enerji santralinin yatırım, işletme, bakım&onarım gibi tüm masrafların dahil edilerek hesaplanan enerji birim maliyetidir. Bu maliyeti karşılamak için enerjinin satılması gereken minimum fiyat olarak da bilinir.

Maksimum Güç Gerilimi-Akımı Nedir?

Standart koşullar altında Fotovoltaik Pnael’in ürettiği maksimum gerilim ve akım değeridir. Akım-Gerilim grafiğinden de tespit edilebilir. Güç değeri tepe noktadayken akım ve gerilim değerleri okunabilir. Her bir hücrenin gerilimi 0,5-0,6V bandındadır. Hücre sayısı ile bu değer çarpılarak yaklaşık gerilim değeri tahmin edilebilir.

Maksimum Sistem Gerilimi Nedir?

Fotovoltaik paneller seriler halinde bağlanırken oluşabilecek en yüksek gerilim değeridir. Bu değerin üstüne çıkıldığında sistem tehlikeli hale gelir.

Mikro Inverter Nedir?

Çoğunlukla, küçük ev tipi projelerde maksimum verim almak amacıyla kullanılmaktadır. Bu inverter çeşidinin en büyük artısı gölgelenme veya panelden kaynaklı bir problem durumunda tek bir panelin üretiminin düşmesi diğer panellerin verimini etkilememektedir.

Modül Verimliliği Nedir?

Fotovoltaik Panel’in ürettiği enerjinin, aldığı enerjiye oranıdır. Genelde %18-20 arasında bir verimliliği vardır.

Şarj İstasyonu Nedir?

Elektrikli araçların yol kat edebilmesi için belirli aralıklarla şarj edilerek bataryasının doldurulmasını sağlayan ünitelerdir. Bu üniteler hem kişisel konutlara hem de topluma açık bir şekilde kurulabilir.

Sera Etkisi Nedir?

Sera gazları dünyadaki ısının uzaya kaçmasını engelleyerek dünyamızı yaşanabilir hale getirmektedir. Bu ısı tutma olayına sera etkisi denir.

Sıcak Hava Dalgası Nedir?

Günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca, yıllarca kaydedilen ortalama sıcaklıkların 5°C üzerinde gerçekleşmesine sıcak hava dalgası denir.

String Inverter Nedir?

DC giriş gerilimlerinin izin verdiği voltaj seviyelerine kadar panellerin seri olarak bağlandığı ve seri olarak birbirine bağlanmış bu dizilerin direkt olarak invertere bağlantısının yapıldığı inverter çeşididir.