SV2019-Özlem Ege

Yeni yönetmelikle ilgili gözünüze çarpan olumlu ve olumsuz yönler nelerdir ?
Kitlesel fonlama hakkında ne düşünüyorsunuz ? Sizce güneş enerjisi sektörüne olumlu bir etkisi olacak mı ?