SV2019-Mustafa Ozan Tuncan

Loggma hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz ? Gelecek projeleriniz nelerdir ?
Start-up firması olarak enerji sektöründe ne zorluklarla karşılaştınız ?