SV2019-Can Arslan

Kurumsal firmalarda görev aldıktan sonra Foton Enerji’yi kurdunuz. Kararınızı etkileyen faktörler neler oldu ?
Blockchain uygulamalarının enerji sektöründeki yeri ne olacak ?