VOLKAN GERDAN
ENTEK

Koç Holding’in temiz enerji sektörüne bakış açısı
Entek faaliyet alanları
Performansa dayalı sözleşme nasıl yapılır
Enerji verimliliği projeleri
Çatı üstü GES projeleri
Elektrikli ulaşım ve şarj istasyonları