UTKU KORKMAZ
SOLARÇATI

Evsel çatı üstü güneş santrali uygulamaları
Güncel maliyetler
Çatı üstü GES projelerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar
Benzin istasyonların güneş kurulumu
Bürokratik engeller
Gözardı edilen işçi güvenliği
Projeye göre mühendislik ve ürün seçimi